Jednostavna nabava

Na temelju članka 15. stavka 2., a u vezi sa člankom 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) i članka 34. Odluke o izmjeni društvenog Ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23.03.2022. godine direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. donio je dana 07.12.2022. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
Cjelokupni tekst Pravilnika sa svim prilozima možete preuzeti na sljedećem linku:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Na temelju članka 15. stavka 2., a u vezi sa člankom 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 34. Odluke o izmjeni društvenog Ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 08.09.2020. godine direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. donio je dana 05.11.2020. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
Cjelokupni tekst Pravilnika sa svim prilozima možete preuzeti na sljedećem linku:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Na temelju Zakona o javnoj nabavi, članak 12., stavak 1. (Narodne novine broj 120/16) direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci donio je dana 14.04.2017. Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga.
Cjelokupni tekst Pravilnika sa svim prilozima možete preuzeti na slijedećem linku:
Pravilnik o nabavi roba radova i usluga 2017.

17.07.2024. godine Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. raspisuje Javni natječaj
Javni natječaj

05.07.2024. godine Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Poziv na dostavu ponude

25.06.2024. godine Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Poziv na dostavu ponude

12.06.2024. godine Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Poziv na dostavu ponude

22.05.2024. godine Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude.
Poziv na dostavu ponude

02.04.2024. godine Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odgovor na zahtjev gospodarskih subjekata
Ponudbeni troškovnik_ispravak
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Prilog 1 – Analitika osiguranja od požara
Prilog 2 – Analitika osiguranja od loma stroja
Prilog 3 – Popis osiguranika po starosnoj strukturi

15.03.2024. Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik

15.12.2023. Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik proširenja parkirališta

06.11.2023. Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude
Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Troškovnik
Prilog 3 – Izjava o raspolaganju traženim strojevima
Prilog 4 – Dionice

27.10.2023. Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Specifikacija osiguranja
Troškovnik

Odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta II
Odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta

24.10.2023. Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o poništenju
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude
Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Troškovnik
Prilog 3 – Izjava o broju zaposlenih
Prilog 4 – Izjava o raspolaganju traženim strojevima
Prilog 5 – Tablica s označenim dionicama čišćenja snijega

19.06.2023. Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, preledu i ocjeni ponuda
Prilog Zapisniku: Zahtjev za pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Specifikacija tehničkih karakteristika
Troškovnik

10.05.2023. Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Poziv za dostavu ponude
Prilozi pozivu
Troškovnik-usluge revizije

11.04.2023. Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Izmjene poziva za dostavu ponude
Ponudbeni troškovnik – izmjena

Odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta V
Ponudbeni troškovnik – ispravak
Odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta IV
Odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta III
Odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta II
Odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Prilog 1 – Analitika_osiguranje_od_pozara_2023
Prilog 2 – Analitika_osiguranje_od_loma_stroja_2023
Prilog 3 – Popis_osiguranika_po_starosnoj_strukturi_2023

03.04.2023. Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik

23.11.2022. godine Komunalno poduzeće d.o.o. raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup parkirališta u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima
Javni natječaj

01.06.2022. godine Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude za Opskrbu električnom energijom, evidencijski broj nabave 6/2022
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik

31.05.2022. godine Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponuda za reviziju financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik

31.05.2022. godine Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude za Opskrbu električnom energijom, evidencijski broj nabave 6/2022
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik

27.05.2022. godine Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude za nabavu Rezanog cvijeća, evidencijski broj nabave 2/2022
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik

29.03.2022. godine Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude za Usluge osiguranja od odgovornosti, evidencijski broj nabave 60/2022
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Izmjene poziva za dostavu ponude
Ponudbeni troškovnik
Prilog 1. Analitika – osiguranje od požara

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Prilog 1. Analitika – osiguranje od požara
Prilog 2. Analitika – osiguranje od loma stroja
Prilog 3. Popis osiguranika po starosnoj strukturi
Odgovor na zahtjev Gospodarskog subjekta
Odgovor na zahtjev Gospodarskog subjekta II