Jednostavna nabava | Komunalno poduzeće d.o.o.

Jednostavna nabava

Na temelju Zakona o javnoj nabavi, članak 12., stavak 1 (Narodne novine broj 120/16) direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci donio je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.

Cjelokupni tekst Pravilnika sa svim prilozima možete preuzeti na slijedećem linku: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 

20.01.2021. godine Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude za Uslugu popravka teretnog vozila za prikupljanje otpada, Ev. broj nabave: 52/2021
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
Poziva za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik

15.01.2021. godine Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude za Rezano cvijeće, Ev. broj nabave: 1/2021
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik

Skip to content