Jednostavna nabava | Komunalno poduzeće d.o.o.

Jednostavna nabava

Na temelju Zakona o javnoj nabavi, članak 12., stavak 1 (Narodne novine broj 120/16) direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci donio je Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga.

Cjelokupni tekst Pravilnika sa svim prilozima možete preuzeti na slijedećem linku: Pravilnik o nabavi roba,radova i usluga

Sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci otvorilo je web stranice za elektroničke dražbe koje možete pronaći na adresi http://nabava.komunalno.hr, a putem kojih se provode postupci jednostavnih nabava za nabavu roba, radova i usluga

 

 

Skip to content