Jednostavna nabava | Komunalno poduzeće d.o.o.

Jednostavna nabava

Na temelju Zakona o javnoj nabavi, članak 12. i članak 15. (Narodne novine broj 120/16) i članka 34. Odluke o izmjeni društvenog Ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. donio je dana  05.11.2020. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.
Cjelokupni tekst Pravilnika sa svim prilozima možete preuzeti na sljedećem linku: Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Na temelju Zakona o javnoj nabavi, članak 12., stavak 1 (narodne novine broj 120/16) direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci donio je dana 14.04.2017. Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga.
Cjelokupni tekst Pravilnika sa svim prilozima možete preuzeti na slijedećem linku: Pravilnik_o_nabavi_roba_radova_i_usluga_2017

 

 

19.05.2021. godine Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude za Opskrbu električnom energijom, Ev. broj nabave: 6/2021
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Ponudbeni troškovnik

31.03.2021. godine Komunalno poduzeće d.o.o. objavljuje Poziv za dostavu ponude za Usluge osiguranja od odgovornosti, Ev. broj nabave: 58/2021
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Prilozi 1. i 2.

 

Skip to content