Javna nabava

2024. godina i nadalje

Plan nabave Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. možete preuzeti u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stranici https://eojn.hr/procurement-plans-all

2018. godina i nadalje

Plan nabave Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. možete preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET NABAVE: NABAVA OPREME ZA EKSPLOATACIJU GEOTERMALNOG IZVORA

 1. DON
 2. Prilog 2.
 3. Prilog 3.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju


PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET NABAVE: IZVOĐENJE HIDRODINAMIČKIH ISPITIVANJA U GEOTERMALNOJ BUŠOTINI KŽA-1

 1. POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
 2. NACRT-DON
 3. PRILOG I TROŠKOVNIK
 4. PRILOG IV
 5. PRILOG V

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju


PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET NABAVE: NABAVA DVOKOMORNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

 1. Poziv na prethodno savjetovanje
 2. DON – Dvokomorni kamion
 3. Prilog 2 – Troškovnik
 4. Prilog 3 – Specifikacija tehničkih karakteristika

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. u službi očuvanja okoliša!