Javna nabava | Komunalno poduzeće d.o.o.

Javna nabava

Postupci u tijeku:

 

NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KORISNOG OTPADA, Ev. broj 80/2020

Naručitelj Komunalno poduzeće d.o.o. pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KORISNOG OTPADA, evidencijski broj nabave: 80/2020.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 30. studenog 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, oznaka 2020/S 0F2-0042877.

Rok za dostavu ponuda je 21.12.2020. godine u 10,00 sati, a cjelokupnu dokumentaciju postupka javne nabave možete preuzeti ovdje https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4511511

 

Skip to content