+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Javna nabava

2018. godina i nadalje

Plan nabave Komunalnog poduzeća d.o.o. možete preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Komunalno poduzeće d.o.o. u službi očuvanja okoliša!