+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Nadzorni odbor

Ivana Galić
Križevci, Josipa Buturca 2b
– Predsjednica Nadzornog odbora
– imenovana odlukom o izboru člana Nadzornog odbora koju je donijela Skupština društva 12. 03. 2020. godine pod brojem 210-3/2020, te odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora koja je donijeta na 64. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 15. 5. 2020. godine, pod brojem 334-3/2020.
– imenovana na mandat od 4 godine počevši od 17. 3. 2020. godine.

Željko Ružić – zamjenik predsjednice Nadzornog odbora
Sveti Ivan Žabno, Križevačka ulica 43
– Član Nadzornog odbora
– imenovan odlukom koju je donijela Skupština društva dana 20.12.2017. pod brojem 1586-4/2017, na vrijeme od 4 godine, a počinje s danom donošenja navedene odluke, te odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora koja je donijeta na 64. sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 15. 5. 2020. godine, pod broj: 334-3/2020.

Josip Međan
Ferežani, Sveti Petar Orehovec, Ferežani 51
– Član Nadzornog odbora
– imenovan odlukom Skupštine društva broj: 509-11/2018 od 27.6.2018. na mandat od 4 godine, s danom 27.6.2018.

Franjo Kemenović
Karane, Križevci, Karane 72
– Član Nadzornog odbora
– imenovan odlukom Skupštine društva broj: 509-11/2018 od 27.6.2018. na mandat od 4 godine, s danom 27.6.2018.

Ivan Puač
Gornje Borje 55, Borje, Kalnik
– član nadzornog odbora
– imenovan odlukom skupštine društva broj: 579-3/2021 od 24.09.2021. na mandat od 4 godine, s danom 24.09.2021.

Stjepan Miloš
Špiranec, Špiranec 71
– Član Nadzornog odbora
– kao Predstavnik radnika u Nadzornom odboru Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
– imenovan odlukom Sindikalne podružnice Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, broj: 283-R164/2018 od 12.7.2018., na temelju odredbe čl. 164. Zakona o radu (NN br. 93/14 i 127/17).

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) sve osobe zainteresirane za prisustvovanje sjednici Nadzornog odbora dužne su se iz organizacijskih razloga prethodno prijaviti najkasnije dva dana prije održavanja sjednice do 15,00 sati Službeniku za informiranje na kontakte: email: stela.plantic@komunalno.hr, tel. 720-918. Obveza javnosti rada znači da predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!