+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Nadzorni odbor

Ivana Galić
Križevci, Josipa Buturca 2b
– Predsjednica Nadzornog odbora
– imenovana odlukom o izboru člana Nadzornog odbora koju je donijela Skupština društva 12. 03. 2020. godine pod brojem 210-3/2020, te odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora koja je donijeta na 64. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 15. 5. 2020. godine, pod brojem 334-3/2020.
– imenovana na mandat od 4 godine počevši od 17. 3. 2020. godine.

Željko Ružić
Sveti Ivan Žabno, Križevačka ulica 43
– Član Nadzornog odbora
– imenovan odlukom koju je donijela Skupština društva dana 20.12.2017. godine pod brojem 1586-4/2017, na vrijeme od 4 godine, a počinje s danom donošenja navedene odluke, te odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora koja je donijeta na 64. sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 15. 5. 2020. godine, pod broj: 334-3/2020.

Josip Međan
Ferežani, Sveti Petar Orehovec, Ferežani 51
– Član Nadzornog odbora
– imenovan odlukom Skupštine društva KLASA: 025-01-01/22-01/03, URBROJ: 2137-105-01/22-3 od 12.7.2022. godine na mandat od 4 godine koji počinje teći od dana donošenja Odluke

Štefica Wolf
Križevci, Kosovec 69
– Član Nadzornog odbora
– imenovana odlukom Skupštine društva KLASA: 025-01-01/22-01/03, URBROJ: 2137-105-01/22-3 od 12.7.2022. godine na mandat od 4 godine koji počinje teći od dana donošenja Odluke

Olinka Gjigaš
Kalnik, Kalnik, Podgorska ulica 3
– Član Nadzornog odbora
– imenovana odlukom Skupštine društva broj: 118-4/2022 od 03. 03. 2022. godine na mandat od 4 godine koji počinje teći od dana donošenja Odluke

Tihomir Šikač
Donja Rijeka, Donja Rijeka 148,
– Član Nadzornog odbora
– imenovan odlukom Skupštine društva KLASA: 025-01-01/22-01/07, URBROJ: 2137-105-01/22-3 od 29.9.2022. godine na mandat od 4 godine koji počinje teći od dana donošenja Odluke

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) sve osobe zainteresirane za prisustvovanje sjednici Nadzornog odbora dužne su se iz organizacijskih razloga prethodno prijaviti najkasnije dva dana prije održavanja sjednice do 15,00 sati Službeniku za informiranje na kontakte: email: stela.plantic@komunalno.hr, tel. 720-918. Obveza javnosti rada znači da predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. u službi očuvanja okoliša!