Nadzorni odbor

Dubravko Picig

Erdovec, Križevci, Erdovec 110
-predsjednik Nadzornog odbora

Olinka Gjigaš

Kalnik, Starogradska ulica 10A
-zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Željko Ružić

Sveti Ivan Žabno, Križevačka ulica 43
-član Nadzornog odbora


Josip Međan

Ferežani, Sveti Petar Orehovec, Ferežani 51
-član Nadzornog odbora

Štefica Wolf

Križevci, Kosovec 59
-član Nadzornog odbora

Tihomir Šikač

Donja Rijeka, Donja Rijeka 148
-član Nadzornog odbora

Marija Podolski
Donja Brckovčina, Donja Brckovčina 7
– član Nadzornog odbora
&nbsp

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) sve osobe zainteresirane za prisustvovanje sjednici Nadzornog odbora dužne su se iz organizacijskih razloga prethodno prijaviti najkasnije dva dana prije održavanja sjednice do 15,00 sati Službeniku za informiranje na kontakte: email: stela.plantic@komunalno.hr, tel. 720-918. Obveza javnosti rada znači da predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!