Sakupljanje otpadnog jestivog ulja

S ciljem nadogradnje sustava sakupljanja otpada postavljeni su specijalizirani spremnici za sakupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva.
Odvojenim sakupljanjem jestivog ulja doprinosi se očuvanju okoliša i zdravlja ljudi te se smanjuje mogućnost začepljenja kućne kanalizacije izlijevanjem ulja u odvode.

Kako sakupljati otpadno jestivo ulje?

U spremnike je dopušteno odlaganje:
    – korišteno ulje za kuhanje (ulje iz friteze, ribljih konzervi)
    – pokvarenog ulja kojem je istekao rok trajanja
Nije dopušteno odlaganje:
    – motorno ulje i maziva
    – majoneza   
    – maslac
    – kemikalije

GDJE SE NALAZE SPREMNICI ZA ODLAGANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA?
1. Ulica Drage Grdenića
2. Ulica Franje Markovića
3. Ulica Matije Gupca
4. Ulica Stjepana Radića