Održavanje zelenih površina

Održavanje zelenih površina na području grada Križevaca vrši se prema Planu i programu komunalnih djelatnosti, koji donosi Gradsko vijeće grada Križevaca, a financira se iz gradskog proračuna.
Zelene površine u gradu Križevcima podijeljene su u četiri zone kojima je određen broj košnji u sezoni.

Sve ostale zelene površine koje nisu obuhvaćene Planom i programom komunalnih djelatnosti Grada Križevaca, kose se isključivo po nalogu komunalnih redara.

Detaljnu kartu zelenih površina u gradu Križevcima koje održava Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. pogledajte na
Karta zelenih površina
te na

Popis zelenih površina

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. u službi očuvanja okoliša!