Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište je posebno opremljen prostor za odvojeno sakupljanje otpada iz kućanstava u kojem fizičke osobe s područja Grada Križevaca, te općina Sveti Petar Orehovec, Kalnik, Gornja Rijeka i Sveti Ivan Žabno, uz predočenje evidencijske kartice mogu besplatno odložiti sljedeće vrste otpada:

 • papir i karton
 • višeslojna ambalaža
 • staklena ambalaža
 • plastika i plastična ambalaža
 • drvo (uključujući namještaj i drvenu ambalažu)
 • željezo i obojeni metali
 • električni i elektronički uređaji
 • otpadne gume
 • tekstil (odjeća i obuća)
 • biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice)
 • građevni i azbestni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku)
 • baterije i akumulatori
 • lijekovi
 • boje, tinta, toneri
 • ljepila, smole
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna)
 • metalna ambalaža pod tlakom
 • ambalaža od opasnih tvari
 • fluorescentne i štedne žarulje.

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.  u službi očuvanja okoliša!