Certifikati

ISO 9001 je sustav upravljanja kvalitetom kojemu je cilj podizanje poslovne uspješnosti i zadovoljavanje potreba i očekivanja korisnika usluga.
Certifikat ISO 9001 potvrđuje da se upravljanje kvalitetom primjenjuje u svim segmentima poslovanja i na svim razinama, da su definirane odgovornosti, razina kvalitete pružanja usluga te kontrola kvalitete usluga.
Želeći podići kvalitetu usluga i povećati zadovoljstvo svih korisnika, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci uvelo je sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 u svoje poslovanje.
Dobiveni certifikat je rezultat našeg rada na poboljšanju kvalitete i odnosa prema našim korisnicima te nas obvezuje na održavanje i neprestano poboljšavanje dostignutog standarda.

iso (002)