+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Cjenici

Tržišna djelatnost – cjenik usluga

Tržišna djelatnost – dopuna cjenika
Tržišna djelatnost – izmjena cjenika

Komunalna djelatnost – cjenik usluga

Dimnjačarske usluge – cjenik usluga

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Križevci
Cjenik
Grad Križevci – ostala naselja
Cjenik
Općine Sv. I. Žabno, Gornja Rijeka, Kalnik, Sv. P. Orehovec
Cjenik
Ugovorna kazna
Cjenik

Komunalno poduzeće d.o.o. u službi očuvanja okoliša!