Cjenici | Komunalno poduzeće d.o.o.

Cjenici

Cijene izgradnje i uređenja grobnica, pogrebnih usluga i grobnih naknada važeće su od 1. srpnja 2002. godine.