Zbrinjavanje komunalnog otpada | Komunalno poduzeće d.o.o.

Čistoća

Zbrinjavanje komunalnog otpada iz kućanstva i industrije organizirano je sa čitavog područja Grada Križevaca, općine Gornja Rijeka,općine Kalnik, općine Sveti Petar Orehovec i općine Sveti Ivan Žabno.

Organizirano se prikuplja i glomazni otpad koji se zatim sortira na korisne frakcije glomaznog otpada, koji se skladišti na reciklažnom dvorištu u Cubincu, do daljnjeg preuzimanja tvrtki registriranih za postupanje s takvom vrom otpada, a ostali dio glomaznog otpada se odlaže na odlagalištu.

Na području JLS Križevci postavljeno je 48 zelenih otoka od toga 24 na području Grada, a 24 na području ostalih naselja.

Na području Općina postavljeni su otoci prema sljedećem rasporedu:

 

 

Radna jedinica Čistoća
Cubinec 30 a, Križevci

Rukovoditelj: Darijo Škledar, ing. strojarstva
telefon: 048 720 918

e-mail: cistoca@komunalno.hr

   

 


 

Skip to content