RJ ČISTOĆA

Radna jedinica Čistoća vrši uslugu sakupljanja i odvoza otpada na području JLS Križevci, koja uključuje Grad Križevce i 60 okolnih naselja, kao i na području okolnih općina (Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno)što uključuje 9972 korisnika.

Radna jedinica Čistoća upravlja sortirnicom otpada, reciklažnim dvorištem i odlagalištem otpada „Ivančino brdo“.

Za odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnicima su podijeljeni zeleni spremnici volumena 80 i 120 litara, dok su korisnicima u višestambenim zgradama, postavljeni kontejneri volumena 770 i 1100 litara.

Za odvoz korisnog otpada (otpada koji se može reciklirati), korisnicima na području Grada Križevaca, Općine Gornja Rijeka i Kalnik, podijeljeni su spremnici s narančastim poklopcem, volumena 120 litara, dok se u općinama Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno, korisni otpad sakuplja putem narančastih vreća. Višestambenim zgradama dodijeljeni su kontejneri s narančastim poklopcem volumena 1100 litara.

Za odvoz biootpada (organski otpad iz kućanstva), korisnicima s područja Grada Križevaca podijeljeni su spremnici sa smeđim poklopcem volumena 120 litara, dok su višestambenim zgradama dodijeljeni kontejneri volumena 1100 litara. Kućanstva koja imaju mogućnost, biootpad kompostiraju u svojim dvorištima.

Reciklažno dvorište

Sortirnica otpada

Odlagalište otpada

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.  u službi očuvanja okoliša!