Drobljenje i odvoz granja


Besplatna usluga drobljenja i odvoza granja nastalog isključivo orezivanjem voćaka, vrši se pomoću mobilne drobilice za drvenu masu. Navedeni otpad potrebno je privući uz rub parcele pokraj ceste najkasnije do 7 sati prema godišnjem rasporedu koji se građanima dostavlja na kućnu adresu.

Izvan redovnog termina drobljenja i odvoza granja možete svoje granje besplatno zbrinuti na reciklažnom dvorištu u Cubincu.

Otpad od orezivanja živice, cvijeća, raznog grmlja, čempresa i borova neće se preuzimati!

Odvoz i drobljenje granja za komercijalne voćnjake nisu besplatni. 

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.  u službi očuvanja okoliša!