Odvoz granja

Vršimo besplatnu uslugu odvoza granja nastalog isključivo orezivanjem voćaka.
Navedeni otpad potrebno je privući uz rub parcele pokraj ceste najkasnije do 7 sati prema godišnjem rasporedu koji se građanima dostavlja na kućnu adresu.
Izvan redovnog termina odvoza, granje možete besplatno zbrinuti na reciklažnom dvorištu u Cubincu.

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.  u službi očuvanja okoliša!