Skupština

Članove Društva Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. na Skupštini zastupaju njihovi zakonski zastupnici:

1. GRAD KRIŽEVCI; Gradonačelnik Mario Rajn
2. OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO; Općinski načelnik Nenad Bošnjak
3. OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC; Općinski načelnik Franjo Poljak
4. OPĆINA GORNJA RIJEKA; Općinski načelnik Darko Fištrović
5. OPĆINA KALNIK; Općinski načelnik Mladen Kešer
 
 
Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) sve osobe zainteresirane za prisustvovanje sjednici Skupštine Društva dužne su se iz organizacijskih razloga prethodno prijaviti najkasnije dva dana prije održavanja sjednice do 15,00 sati Službeniku za informiranje na kontakte: emailstela.plantic@komunalno.hr, tel. 720-918.  Obveza javnosti rada znači da predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice.

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.  u službi očuvanja okoliša!