Sjednice Skupštine društva

Dana 14. 3. 2024. godine u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. sa početkom u 8,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 17. siječnja 2024. godine – usvojeno
4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2024. godinu (2. Izmjene i dopune) – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine 14.03.2024.


Dana 17. 01. 2024. godine u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 8,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. prosinca 2023. godine – usvojeno
4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2023. godinu (5. Izmjene i dopune) – usvojeno

Odluke Skupštine 17.01.2024.


Dana 21. 12. 2023. godine u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 8,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 24. listopada 2023. godine – usvojeno
4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2023. godinu (4. Izmjene i dopune) – usvojeno
5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2024. godinu – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine 21.12.2023.


Dana 24. 10. 2023. godine u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 11,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. rujna 2023. godine – usvojeno
4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2023. godinu (3. Izmjene i dopune) – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine 24.10.2023.


Dana 12. 09. 2023. godine u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. lipnja 2023. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru društva za izdavanje bjanko zadužnica – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine 12.09.2023.


Dana 12. 06. 2023. godine u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 08. svibnja 2023. godine – usvojeno
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitka – usvojeno
5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Komunalno poduzeće – Grupa Križevci za 2022. godinu – usvojeno
6. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2022. godinu – usvojeno
7. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu – usvojeno
8. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu – usvojeno
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu – usvojeno
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu – usvojeno
11. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnih udjela povećanjem temeljnog kapitala – usvojeno
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
13. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu – usvojeno
14. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2023. godinu (2. Izmjene i dopune) – usvojeno
15. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine 12. 06. 2023_


Dana 08. 05. 2023. godine u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. ožujka 2023. godine – usvojeno
4. Donošenje Strateškog plana Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje od 2023. do 2026. godine – usvojeno
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru društva za izdavanje zadužnice – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine 08. 05. 2023_


Dana 21. 03. 2023. godine u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 22. prosinca 2022. godine – usvojeno
4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja izvršenja Strateškog plana za 2022. godinu i donošenje Odluke – usvojeno
5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2023. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva za prodaju stroja za zbijanje otpada – kompaktor BENATI BEN 22CD – usvojeno
7. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora – usvojeno
8. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine 21. 03. 2023_

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.
Poziv


Dana 22. 12. 2022. godine održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. u Općini Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12 sa početkom u 12,00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 22. rujna 2022. godine – usvojeno
4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2022. godinu (3. Izmjene i dopune) – usvojeno
5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2023. godinu – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine 22. 12. 2022_

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Poziv


Dana 22. 09. 2022. godine održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. u Općini Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, Gornja Rijeka sa početkom u 11,00 sati.

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. srpnja 2022. godine – usvojeno
4. Izbor člana Nadzornog odbora – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 22.09.2022. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Poziv


Dana 12. 07. 2022. godine održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. u Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o., Franje Tuđmana 20, Križevci sa početkom u 11,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. lipnja 2022. godine – usvojeno
4. Izbor člana Nadzornog odbora – usvojeno
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru društva za izdavanje bjanko zadužnica – usvojeno
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora o izdavanju garancije sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno
7. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2022. godinu (2. Izmjene i dopune) – usvojeno
8. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 12.07.2022. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Poziv


Dana 27. 06. 2022. godine u Općini Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 11,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 26. travnja 2022. godine – usvojeno
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2021. godinu – usvojeno
6. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2021. godinu – usvojeno
7. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu – usvojeno
8. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu – usvojeno
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu – usvojeno
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu – usvojeno
11. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu – usvojeno
12. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 27.06.2022. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Poziv


Dana 26.04.2022. godine u Općini Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 12,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 3. ožujka 2022. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru društva za izdavanje bjanko zadužnica – usvojeno
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora o izdavanju garancije sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno
6. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2022. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno
7. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 26.04.2022. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Poziv


Dana 03.03.2022. godine u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 20. prosinca 2021. godine – usvojeno
4. Imenovanje direktora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
5. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i pravilima za izbor članova Nadzornog odbora – usvojeno
8. Razmatranje Godišnjeg izvještaja izvršenja Strateškog plana za 2021. godinu i donošenje Odluke – usvojeno
9. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi – donesen Zaključak o prodaji osnovnih sredstava

Odluke Skupštine Društva 03.03.2022. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Poziv


Dana 20.12.2021. godine u poslovnoj zgradi Društva u Donjem Cubincu 30A, Cubinec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 24. rujna 2021. godine – usvojeno
4. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021. godinu (3. Izmjene i dopune) – usvojeno
6. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2022. godinu – usvojeno
7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka i raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
direktora Društva – jedinog člana Uprave Društva – usvojeno
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Javnog natječaja za imenovanje direktora – usvojeno
9. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 20.12.2021. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Poziv


Dana 24.09.2021. godine u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 13,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 28. lipnja 2021. godine – usvojeno
 4. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
 5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021. godinu (2. Izmjene i dopune) – usvojeno
 6. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2021. godinu – usvojeno
 7. Donošenje Odluke o davanju dijelova upravne zgrade u Ulici u Križevcima Institutu za arheologiju iz Zagreba na privremeno korištenje za obradu arhivske građe – usvojeno
 8. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 24.09.2021. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Poziv


Dana 28.06.2021. godine u prostorijama društva u Ulici u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
 3. Izbor predsjednika Skupštine Društva – usvojeno
 4. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 16. travnja 2021. godine – usvojeno
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
 6. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja – usvojeno
 7. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Društva – usvojeno
 8. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
 9. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2020. godinu – usvojeno
 10. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2020. godinu – usvojeno
 11. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu – usvojeno
 12. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu – usvojeno
 13. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu – usvojeno
 14. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu – usvojeno
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva za prodaju radnog stroja Mercedes Unimog 1650 – usvojeno
 16. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 28.06.2021. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o.

Poziv


Dana 16.04.2021. godine u prostorijama Društva, u Ulici u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 16,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 09. 03. 2021. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Direktoru za sklapanje Ugovora o izdavanju garancije sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno.
 5. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva, te pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 16.04.2021. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci


Poziv


Dana 09.03.2021. godine u prostorijama Društva, u Ulici u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 8,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. prosinca 2020. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli dijelova upravne zgrade u Ulici u Križevcima Državnom arhivu u Križevcima za obavljanje arhivske djelatnosti – usvojeno.
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Ulici u Križevcima – usvojeno.
 6. Razmatranje Godišnjeg izvještaja izvršenja Strateškog plana za 2020. godinu i donošenje Odluke – usvojeno.
 7. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno.
 8. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva, te pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 09.03.2021. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

Poziv


Dopuna dnevnog reda za sjednicu Skupštine Komunalnog poduzeća d.o.o

Dana 21.12.2020. godine u prostorijama Društva, u Ulici u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 14,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 8. prosinca 2020. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021. godinu – usvojeno.
 5. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva te pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 21.12.2020. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv


Dana 08.12.2020. godine u prostorijama Društva – dvorana u polukatu, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 11,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 1. rujna 2020. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o dodijeli dijelova upravne zgrade u Ulici u Križevcima, Državnom arhivu u Križevcima za obavljanje arhivske djelatnosti – usvojeno.
 5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2019. godinu – usvojeno.
 6. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu (3. Izmjene i dopune) – usvojeno.
 7. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva i pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 08.12.2020. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv


Dana 01. 09. 2020. godine u poslovnoj prostoriji u prizemlju Upravne zgrade u Ulici u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 9,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 8. srpnja 2020. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci- pročišćeni tekst – usvojeno.
 5. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja – usvojeno.
 6. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu (2. Izmjene i dopune) – usvojeno.
 7. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva i pitanja i prijedlozi – donesena Odluka o određivanju početne cijene prodaje stambene zgrade – kuće i građevinskog zemljišta u Malom Potočecu.

Odluke Skupštine Društva 01.09.2020. godine

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv

Izmjena poziva


Dana 8. 7. 2020. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 8,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. travnja 2020. godine – usvojeno.
 4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno.
 5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2019. godinu – usvojeno.
 6. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
 7. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu – usvojeno.
 8. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu – usvojeno.
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu – usvojeno.
 10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu – usvojeno.
 11. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu – usvojeno.
 12. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva – donesena Odluka o određivanju početne cijene prodaje stambene zgrade – kuće i građevinskog zemljišta u Malom Potočecu.
 13. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 08.07.2020. godine


 

Dana 27. 4. 2020. godine u prostorijama Društva – dvorana u polukatu, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 10,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. ožujka 2020. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o plaćanju zakupnine za poslovne prostore u Ulici Drage Grdenića7 u Križevcima – usvojeno.
 5. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 6. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 27.04.2020. godine


 

Dana 12. 3. 2020. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 9,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 11. veljače 2020. godine  – usvojeno.
 4. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
 5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno.
 6. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 7. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 12.03.2020. godine


 

Dana 11. 2. 2020. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 8,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 18. 12. 2019. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva – Direktoru za izdavanje zadužnice koja će služiti kao jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora „Križevci“ – usvojeno.
 5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja izvršenja Strateškog plana za 2019. godinu i donošenje Odluke – usvojeno.
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Direktoru za sklapanje Ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. i GRAD-KOM- om d.o.o. i izdavanju Zadužnice – usvojeno.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Direktoru za sklapanje Ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno.
 8. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 9. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 11.02.2020. godine


 

Dana 18. 12. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. 11. 2019. godine – usvojeno.
 4. Donošenje 3. Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
 5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu – usvojeno.
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja prilikom sljedećeg imenovanja Uprave Društva – Direktora -usvojeno.
 7. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir revizora konsolidiranih financijskih izvješća za 2020. godinu i nadalje – usvojeno.
 8. Rasprava o cijeni zakupa poslovnog prostora u Ulici u Križevcima – usvojeno.
 9. Rasprava o cijeni prodaje stambene zgrade – kuće i građevinskog zemljišta u Malom Potočecu – usvojeno.
 10. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva
 11. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 18.12.2019. godine


 

Dana 12. 11. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima. održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. rujna 2019. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru društva za izdavanje bankarske garancije u postupku ishođenja dozvole za sakupljanje i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest – usvojeno.
 5. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 6. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 12.11.2019. godine


 

Dana 27. 9. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 19. lipnja 2019. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju parka na nekretnini u vlasništvu Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
 5. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu – usvojeno.
 6. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
 7. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 8. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 27.9.2019. godine


 

Dana 19. 6. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 10,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 30. siječnja 2019. godine – usvojeno.
 4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2018.godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno.
 5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2018. godinu – usvojeno.
 6. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu – usvojeno.
 7. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu – usvojeno.
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu – usvojeno.
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu – usvojeno.
 10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
 11. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 12. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 19.6.2019. godine


 

Dana 30. 1. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. prosinca 2018. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
 5. Donošenje Strateškog plana Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje od 2019. do 2022. godine – usvojeno.
 6. Donošenje Odluke o kriterijima i pravilima za izbor članova Nadzornog odbora – usvojeno.
 7. Donošenje Pravila za upravljanje sukobom interesa članova Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru Društva za izdavanje zadužnice u postupku nabave novog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada putem financijskog leasinga – usvojeno.
 9. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 10. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 30.1.2019. godine


 

Dana 21. 12. 2018. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 30. listopada 2018. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju knjigovodstvenog usklađenja Plana podjele odvajanjem s osnivanjem Vodnih usluga d.o.o. u međurazdoblju od donošenja Odluke o podjeli do dana upisa podjele u Sudski registar – usvojeno.
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2018. godinu – usvojeno.
 6. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu – usvojeno.
 7. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije.
 8. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 9. Pitanja i prijedlozi.

Dana 30. 10. 2018. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. lipnja 2018. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o provođenju radnji prema očitovanju ovlaštenog poreznog savjetnika – usvojeno.
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade – usvojeno.
 6. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 7. Pitanja i prijedlozi.

Dana 27. 6. 2018. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 10,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 6. ožujka 2018. godine – usvojeno.
 4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno.
 5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2017. godinu – usvojeno.
 6. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama – usvojeno.
 7. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2017. godinu – usvojeno.
 8. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu – usvojeno.
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu – usvojeno.
 10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu – usvojeno.
 11. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
 12. Donošenje Izmjena i dopuna Program rada i plana razvoja Društva za 2018. godinu – usvojeno.
 13. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 14. Pitanja i prijedlozi.

Dana 6. 3. 2018. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 8,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 20. prosinca 2017. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o broju članova Uprave Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
 5. Opoziv direktora radi isteka mandata – usvojeno.
 6. Imenovanje direktora – usvojeno.
 7. Donošenje Programa rada i plana razvoja društva za 2018. godinu – usvojeno.
 8. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora – usvojeno.
 9. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva – usvojeno.
 10. Pitanja i prijedlozi.