+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Sjednice Skupštine društva

Dana 24.09.2021. godine u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 13,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 28. lipnja 2021. godine – usvojeno
4. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021. godinu (2. Izmjene i dopune) – usvojeno
6. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2021. godinu – usvojeno
7. Donošenje Odluke o davanju dijelova upravne zgrade u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima Institutu za arheologiju iz Zagreba na privremeno korištenje za obradu arhivske građe – usvojeno
8. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 24.09.2021. godine
Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv
Dana 28.06.2021. godine u prostorijama društva u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Izbor predsjednika Skupštine Društva – usvojeno
4. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 16. travnja 2021. godine – usvojeno
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
6. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja – usvojeno
7. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Društva – usvojeno
8. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
9. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvj
ešća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2020. godinu – usvojeno 10. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2020. godinu – usvojeno
11. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu – usvojeno
12. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu – usvojeno
13. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu – usvojeno
14. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu – usvojeno
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva za prodaju radnog stroja Mercedes Unimog 1650 – usvojeno
16. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 28.06.2021. godine
Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv
Dana 16.04.2021. godine u prostorijama Društva, u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 16,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 09. 03. 2021. godine – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Direktoru za sklapanje Ugovora o izdavanju garancije sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno.
5. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva, te pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 16.04.2021. godine
Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
Poziv
Dana 09.03.2021. godine u prostorijama Društva, u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 8,30 sati i sljedećim dnevnim redom:
1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. prosinca 2020. godine – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli dijelova upravne zgrade u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima Državnom arhivu u Križevcima za obavljanje arhivske djelatnosti – usvojeno.
5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima – usvojeno.
6. Razmatranje Godišnjeg izvještaja izvršenja Strateškog plana za 2020. godinu i donošenje Odluke – usvojeno.
7. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno.
8. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva, te pitanja i prijedlozi.
Dana 21.12.2020. godine u prostorijama Društva, u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 14,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 8. prosinca 2020. godine – usvojeno.
4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021. godinu – usvojeno.
5. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva te pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 21.12.2020. godine
Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
Poziv
Dana 08.12.2020. godine u prostorijama Društva – dvorana u polukatu, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 11,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 1. rujna 2020. godine – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o dodijeli dijelova upravne zgrade u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima, Državnom arhivu u Križevcima za obavljanje arhivske djelatnosti – usvojeno.
5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2019. godinu – usvojeno.
6. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu (3. Izmjene i dopune) – usvojeno.
7. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva i pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 08.12.2020. godine
Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci
Poziv
Dana 01. 09. 2020. godine u poslovnoj prostoriji u prizemlju Upravne zgrade u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 9,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 8. srpnja 2020. godine – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci- pročišćeni tekst – usvojeno.
5. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja – usvojeno.
6. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu (2. Izmjene i dopune) – usvojeno.
7. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva i pitanja i prijedlozi – donesena Odluka o određivanju početne cijene prodaje stambene zgrade – kuće i građevinskog zemljišta u Malom Potočecu.

Odluke Skupštine Društva 01.09.2020. godine
Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv

Izmjena poziva
Dana 8. 7. 2020. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 8,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. travnja 2020. godine – usvojeno.
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno.
5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2019. godinu – usvojeno.
6. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
7. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu – usvojeno.
8. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu – usvojeno.
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu – usvojeno.
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu – usvojeno.
11. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu – usvojeno.
12. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva – donesena Odluka o određivanju početne cijene prodaje stambene zgrade – kuće i građevinskog zemljišta u Malom Potočecu.
13. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 08.07.2020. godine
Dana 27. 4. 2020. godine u prostorijama Društva – dvorana u polukatu, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 10,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. ožujka 2020. godine – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o plaćanju zakupnine za poslovne prostore u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima – usvojeno.
5. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
6. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 27.04.2020. godine
Dana 12. 3. 2020. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 9,00 sati i sljedećim dnevnim redom:
 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 11. veljače 2020. godine  – usvojeno.
 4. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
 5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno.
 6. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 7. Pitanja i prijedlozi.
Odluke Skupštine Društva 12.03.2020. godine
Dana 11. 2. 2020. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 8,30 sati i sljedećim dnevnim redom:
 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 18. 12. 2019. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva – Direktoru za izdavanje zadužnice koja će služiti kao jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora „Križevci“ – usvojeno.
 5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja izvršenja Strateškog plana za 2019. godinu i donošenje Odluke – usvojeno.
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Direktoru za sklapanje Ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. i GRAD-KOM- om d.o.o. i izdavanju Zadužnice – usvojeno.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Direktoru za sklapanje Ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno.
 8. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 9. Pitanja i prijedlozi.
Odluke Skupštine Društva 11.02.2020. godine
Dana 18. 12. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:
 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. 11. 2019. godine – usvojeno.
 4. Donošenje 3. Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
 5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu – usvojeno.
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja prilikom sljedećeg imenovanja Uprave Društva – Direktora -usvojeno.
 7. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir revizora konsolidiranih financijskih izvješća za 2020. godinu i nadalje – usvojeno.
 8. Rasprava o cijeni zakupa poslovnog prostora u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima – usvojeno.
 9. Rasprava o cijeni prodaje stambene zgrade – kuće i građevinskog zemljišta u Malom Potočecu – usvojeno.
 10. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva
 11. Pitanja i prijedlozi.
Odluke Skupštine Društva 18.12.2019. godine
Dana 12. 11. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima. održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:
 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. rujna 2019. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru društva za izdavanje bankarske garancije u postupku ishođenja dozvole za sakupljanje i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest – usvojeno.
 5. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 6. Pitanja i prijedlozi.
Odluke Skupštine Društva 12.11.2019. godine
Dana 27. 9. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:
 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 19. lipnja 2019. godine – usvojeno.
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju parka na nekretnini u vlasništvu Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
 5. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu – usvojeno.
 6. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
 7. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
 8. Pitanja i prijedlozi.
Odluke Skupštine Društva 27.9.2019. godine
Dana 19. 6. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 10,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 30. siječnja 2019. godine – usvojeno.
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2018.
godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno.
5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2018. godinu – usvojeno.
6. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu – usvojeno.
7. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu – usvojeno.
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu – usvojeno.
9. Donošenje Odluke o davanju razrj
ešnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu – usvojeno. 10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
11. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
12. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 19.6.2019. godine
Dana 30. 1. 2019. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. prosinca 2018. godine – usvojeno.
4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
5. Donošenje Strateškog plana Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje od 2019. do 2022. godine – usvojeno.
6. Donošenje Odluke o kriterijima i pravilima za izbor članova Nadzornog odbora – usvojeno.
7. Donošenje Pravila za upravljanje sukobom interesa članova Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru Društva za izdavanje zadužnice u postupku nabave novog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada putem financijskog leasinga – usvojeno.
9. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva. 10. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Skupštine Društva 30.1.2019. godine

Dana 21. 12. 2018. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 30. listopada 2018. godine – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju knjigovodstvenog usklađenja Plana podjele odvajanjem s osnivanjem Vodnih usluga d.o.o. u međurazdoblju od donošenja Odluke o podjeli do dana upisa podjele u Sudski registar – usvojeno.
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2018. godinu – usvojeno.
6. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu – usvojeno.
7. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije.
8. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
9. Pitanja i prijedlozi.

Dana 30. 10. 2018. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 7,30 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. lipnja 2018. godine – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o provođenju radnji prema očitovanju ovlaštenog poreznog savjetnika – usvojeno.
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade – usvojeno.
6. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
7. Pitanja i prijedlozi.

Dana 27. 6. 2018. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 10,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 6. ožujka 2018. godine – usvojeno.
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno.
5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2017. godinu – usvojeno.
6. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama – usvojeno.
7. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2017. godinu – usvojeno.
8. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu – usvojeno.
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu – usvojeno.
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu – usvojeno.
11. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
12. Donošenje Izmjena i dopuna Program rada i plana razvoja Društva za 2018. godinu – usvojeno.
13. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva.
14. Pitanja i prijedlozi.

Dana 6. 3. 2018. godine u prostorijama Društva – ured Direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima, održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, s početkom u 8,00 sati i sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 20. prosinca 2017. godine – usvojeno.
4. Donošenje Odluke o broju članova Uprave Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno.
5. Opoziv direktora radi isteka mandata – usvojeno.
6. Imenovanje direktora – usvojeno.
7. Donošenje Programa rada i plana razvoja društva za 2018. godinu – usvojeno.
8. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora – usvojeno.
9. Informacija Direktora o tekućim aktivnostima Društva – usvojeno.
10. Pitanja i prijedlozi.

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!