+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Donacije i sponzorstva

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2021. godini
Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2021. godini

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama 2020. godini
Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2020. godini

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2019. godini.xlsx

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2019. godini

Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2018. godini

Komunalno poduzeće d.o.o. u službi očuvanja okoliša!