+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Anketa o zadovoljstvu korisnika

Poštovani korisnici usluga Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, Vaše nam je mišljenje važno.

Hvala na vremenu i sudjelovanju u Anketi. 

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!