+385 48 720 915   info@komunalno.hr

početna

ČISTOĆA

Usluga sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog, korisnog otpada i biootpada na području JLS Križevci i okolnih općina.

ZELENE POVRŠINE

U redovnom održavanju imamo 21,6ha zelenih površina prema godišnjem planu, što se u cijelosti financira iz gradskog proračuna.

Zelene površine Komunalno Križevci

DIMNJAČARSKA SLUŽBA

Služba je educirana i opremljena za čišćenje svih vrsta dimnjaka, peći i kotlovnica, te je ovlaštena za izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza.

Dimnjačarska služba

EDUKOM

Aktivnosti usmjerene educiranju i informiranju građana o odgovornom postupanju s otpadom, te važnoj ulozi svakog pojedinca u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Preuzimamo otpadnu ambalažu iz sustava povratne naknade

Povratna ambalaža