+385 48 720 915   info@komunalno.hr

početna

ČISTOĆA

Usluga sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog, korisnog otpada i biootpada na području JLS Križevci i okolnih općina.

ZELENE POVRŠINE

U redovnom održavanju imamo 21,6ha zelenih površina prema godišnjem planu, što se u cijelosti financira iz gradskog proračuna.

Zelene površine Komunalno Križevci

DIMNJAČARSKA SLUŽBA

Služba je educirana i opremljena za čišćenje svih vrsta dimnjaka, peći i kotlovnica, te je ovlaštena za izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza.

Dimnjačarska služba

EDUKOM

Aktivnosti usmjerene educiranju i informiranju građana o odgovornom postupanju s otpadom, te važnoj ulozi svakog pojedinca u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Novosti

Akcija prikupljanja čepova 2012.

Preuzimamo otpadnu ambalažu iz sustava povratne naknade

Povratna ambalaža
NOVA LOKACIJA POSLOVANJA
Poštovani građani, od PONEDJELJKA 13.12.2021. godine poslovanje Komunalnog poduzeća d.o.o. ( UPRAVA, ODJEL UPITA, ZAHTJEVA I REKLAMACIJA) započinje s radom na NOVOJ LOKACIJI koja se nalazi na adresi DONJI CUBINEC 30a ( nova zgrada pored reciklažnog dvorišta ). BLAGAJNA poduzeća i dalje ostaje na STAROJ LOKACIJI ( Drage Grdenića 7 ).