Postupak kod smrtnog slučaja

Smrtni slučaj prijavljuje osoba koja je živjela u zajednici s umrlom osobom u što kraćem roku, odnosno ako je osoba živjela sama, onda srodnici ili osoba koja je za smrtni slučaj prva saznala, npr. susjedi.

Ako je smrt nastupila u stanu ili kući :

 • Nazovite policiju (192) ili službu hitne pomoći (194).
 • Službene osobe pozivaju mrtvozornika. Za mrtvozornika pripremite potrebnu dokumentaciju o pokojniku (osobni podaci, zdravstvena dokumentacija, ako je umrla osoba bolovala).
 • Mrtvozornik na osnovi utvrđenog stanja izdaje „Dozvolu za ukop umrle osobe“ i „Prijavu o smrti“.
 • Pozovite Pogrebno poduzeće – Pogrebnika, radi prijevoza pokojnika/ce i pogrebne opreme.
 • Što ranije obavijestite Upravu groblja o smrtnom slučaju.

Ako je smrt nastupila u zdravstvenoj ustanovi :

 • Zdravstvena ustanova obavještava osobu čiji su podaci dani za kontakt o smrtnom slučaju.
 • Zdravstvena ustanova izdaje dokumentaciju potrebnu za ukop umrle osobe.
 • Pozovite Pogrebno poduzeće – Pogrebnika, radi prijevoza pokojnika/ce i pogrebne opreme.

Ako je smrt nastupila u domu za starije i nemoćne osobe:

 • Dom – Ustanova obavještava članove obitelji o smrtnom slučaju, poziva mrtvozornika i organizira prijevoz do mrtvačnice (ustanova je dužna pri prijemu štićenika uzeti sve potrebne podatke o štićeniku, kontakt osobi, mjestu ukopa i  osobi koja preuzima pogrebne troškove).
 • Pozovite Pogrebno poduzeće – Pogrebnika, radi prijevoza umrle osobe i pogrebne opreme.

Podaci o umrloj osobi potrebni kod ugovaranja ukopa:

 • prezime i ime umrle osobe
 • JMBG/OIB
 • ime roditelja
 • djevojačko prezime
 • datum i mjesto rođenja
 • bračno stanje , ime i prezime bračnog druga
 • zadnja adresa prebivališta
 • datum, mjesto
 • uzrok smrti.

Ugovaranje ukopa:

 • Odmah po saznanju za smrtni slučaj trebate obavijestiti Upravu groblja koja daje termin (vrijeme) ukopa umrle osobe.
 • Ukop umrle osobe ugovara najbliži srodnik, odnosno korisnik grobnog mjesta ili osoba koja snosi troškove ukopa umrle osobe.
 • Korisnik grobnog mjesta i osoba koja ugovara ukop, trebaju predočiti svoju osobnu iskaznicu.
 • Vrijeme ukopa određuje Uprava groblja.

Pogrebnik mora prilikom preuzimanja umrle osobe preuzeti i „Dozvolu za ukop umrle osobe“  izdanu od strane mrtvozornika i istu predati Upravi groblja  zajedno  sa umrlom osobom .

Umrlu osobu je moguće zaprimiti u mrtvačnicu na Gradskom groblju  u Križevcima, svakog dana od 7:00 do 22:00 sata.

Uprava groblja

Radno vrijeme:
Pon – pet: 7:00 – 15:00 sati

Kontakt: 
Tel: +385 48 718 070       

Dežurni brojevi u slučaju smrti izvan radnog vremena:
091/1720-913   
091/1720-914

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.  u službi očuvanja okoliša!