+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Zeleni otoci

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada. Na području pružanja javne usluge nalazi se ukupno 79 zelenih otoka: 

  • Grad Križevci i okolna naselja – 45
  • Sveti Petar Orehovec – 18
  • Sveti Ivan Žabno – 6
  • Kalnik – 5
  • Gornja Rijeka – 5

Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke, omogućuje se iskorištavanje tih vrijednih sirovina, smanjenje količine otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištima, te se potpomaže u rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša. Kad su zeleni otoci puni, praznimo ih na našem reciklažnom dvorištu koje se nalazi u Cubincu, gdje se otpad dodatno sortira i priprema za daljnju isporuku.

Zeleni otoci obuhvaćaju mjesta na kojima su smješteni osnovni spremnici za otpad, a to su:

  • MET, Metalna ambalaža, sivi spremnik
  • PET, Plastična ambalaža, žuti spremnik
  • PAPIR, Papirna ambalaža, plavi spremnik
  • STAKLO, Staklena ambalaža, zeleni spremnik
  • TEKSTIL, Tekstilna ambalaža, narančasti spremnik.

Ovisno o području sakupljanja kućnog komunalnog otpada, u zelenim otocima se može nalaziti različit broj spremnika.

Lokacije zelenih otoka

Komunalno poduzeće d.o.o. u službi očuvanja okoliša!