Zeleni otoci

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada.

Na području pružanja javne usluge (Grad Križevci, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno, Kalnik i Gornja Rijeka) smješteni su spremnici za staklenu ambalažu i spremnici za tekstil.

Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke, omogućuje se iskorištavanje tih vrijednih sirovina, smanjenje količine otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištima, te se potpomaže u rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša.

Kad su zeleni otoci puni, prazne se na reciklažnom dvorištu, Donji Cubinec 30, gdje se otpad dodatno sortira i priprema za daljnju isporuku.