07/05/24

Obavijest o tretiranju korova

U Križevcima, 7.5. 2024.

Od 9.05.2024. do 10.05.2024. u vremenu od 7:00 do 15:00 sati djelatnici Komunalnog poduzeća d.o.o., tretirat će korov na prilaznim putevima i stazama na Gradskom groblju, kao i određenim javnim površinama u grada Križevaca, gdje se pojavljuje korov po opločnicima pješačke zone i rubovima prometnica.
Tretiranje će se obavljati sa pripravkom SATELITE 360 gr/l glifosata (6l/ha). U slučaju lošeg vremena tretiranje se odgađa za sljedeći dan.

R. J. Zelenilo i groblje