+385 48 720 915   info@komunalno.hr

EduKom

EduKom vas vodi u EKO - KUTAK

OTPAD je svaka stvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Upute za odlaganje otpada

Miješani otpad:

 • šuškava ambalaža od grickalica, slatkiša, kave ili tjestenine
 • otpad od pometanja i usisavanja
 • prljava i masna folija
 • prljavi i masni papir
 • celofan
 • ambalažni stiropor
 • gumeni predmeti
 • porculan
 • pelene, higijenski ulošci, vata
 • otpadni pijesak od kućnih ljubimaca
 • meso, riba, kosti.

Papir i karton:

 • novine, časopisi, katalozi
 • pisma, kuverte, čestitke
 • knjige, slikovnice
 • bilježnice
 • vrećice od papira
 • manje kartonske kutije
 • ambalaža od papira i kartona
 • kutije od prehrambenih i kozmetičkih proizvoda
 • kutije od jaja
 • kutije od obuće.

NE ODLAŽE SE U MIJEŠANI OTPAD:

 • zemlja, kamenje, građevinski otpad (cigla, šuta, beton, pločice)
 • životinjski ostaci i lešine životinja
 • vrući pepeo.

NE ODLAŽE SE U PAPIR I KARTON:

 • onečišćeni i masni papir, vlažne maramice
 • samoljepljive folije i naljepnice
 • fotografije, foto papir, ostaci od tapeta
 • papir s folijom i plastikom
 • tetrapak ambalaža.

Koristan otpad:

 • čista i prazna plastična ambalaža (boce od jestivog ulja, octa, mlijeka, vode, sokova, šampona, deterdženata, jednokratne posude za hranu, kolače…)
 • plastične vrećice 
 • folije
 • tetrapak
 • metalna ambalaža (limenke).

Biootpad:

 • ostaci od pripreme hrane
 • ostaci voća i povrća, ljuske jaja
 • talog kave, vrećice čaja
 • uvelo cvijeće, pokošena trava, granje
 • lišće, kora drveta, piljevina, borove iglice, 
 • ohlađeni pepeo, papirnate maramice,
 • male količine papira u koje su bili zamotani ostaci hrane. 

NE ODLAŽE SE U KORISTAN OTPAD:

 • šuškava ambalaža od grickalica, slatkiša
 • plastična ambalaža od opasnih tvari (pesticidi, boje, lakovi, otapala…)
 • ambalaža od motornih ulja i maziva
 • plastične igračke.

NE ODLAŽE SE U BIOOTPAD:

 • tekući ostaci kuhane hrane
 • meso, riba, kosti, koža
 • mliječni proizvodi, ulja, masti
 • obojeni i lakirani drveni otpad.
Vjerujem da je imati zemlju i ne uništiti je, najljepši oblik umjetnosti koji biste mogli poželjeti. (A. Warhol)

Problematičan otpad je opasan otpad koji nastaje u kućanstvu. Iako je udio problematičnog otpada koji nastaje u kućanstvu mali, zbog opasnih sastojaka može ugroziti zdravlje ljudi i životinja zbog čega predstavlja opasnost za okoliš te se mora odvojeno prikupljati. U kućanstvu problematičan otpad čine kiseline, lužine, otapala, pesticidi, fluorescentne žarulje, ulja, masti, ambalaža od problematičnih tvari, ambalaža pod tlakom, lijekovi, baterije, boje, ljepila i lakovi, sredstva za čišćenje i sl.

ODLAŽE SE na reciklažnom dvorištu.

Sporan otpad iz kućanstava, Komunalno Križevci

Građevni otpad nastaje tijekom gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina. Građevni otpad je najvećim dijelom inertan otpad (otpad od keramike, rušenja zgrada, žbuka, gips, razbijeni beton, željezo, čelik, kovine, drvo, plastika, papir i dr.), ali može sadržavati i opasne komponente.  ODLAŽE SE na reciklažnom dvorištu (za građane do 200 kg, dok se iznad toga plaća po važećem cjeniku).

Građevinski otpad, Komunalno Križevci

Otpadne gume vozila predstavljaju veliki problem u gospodarenju otpadom zbog svoje veličine, sporog vremena razgradnje i problematičnih komponenti koje sadrže, te ih se stoga mora odvojeno prikupljati. ODLAŽE SE na reciklažnom dvorištu ili kod ovlaštenih sakupljača. Otpadne gume, Komunalno Križevci

Tekstil je materijal napravljen od vlakana biljnog ili životinjskog porijekla (pamuk, vuna) ili umjetnog porijekla dobiven kemijsko-tehnološkim postupcima najčešće od drvene pulpe ili proizvoda dobivenih iz nafte ili prirodnog plina. Tekstil čini 2-4% ukupnog otpada, a odvojenim sakupljanjem, odnosno recikliranjem, doprinosimo zaštiti okoliša i očuvanju vrijednih prirodnih resursa.

ODLAŽE SE na reciklažnom dvorištu i u spremnike za tekstil koji se nalaze u sklopu Lokacije zelenih otoka.

Tekstilni otpad, Komunalno Križevci

Električni i elektronički otpad sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, te ga stoga nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti. U EE otpad spadaju veliki i mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike (IT), rasvjetna oprema i sl. ODLAŽE SE na reciklažnom dvorištu. EE otpad, Komunalno Križevci
Stare i istrošene baterije (akumulatore) ne smije se miješati i odlagati zajedno s kućnim (komunalnim) otpadom, jer sadrže opasne teške metale koji mogu zagaditi okoliš i naštetiti ljudskom zdravlju. Baterije i akumulatori spadaju u skupinu opasnog otpada, te je potreban poseban način zbrinjavanja. ODLAŽE SE na reciklažnom dvorištu i u posebne spremnike. Baterije i akumulatori, Komunalno Križevci
Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koja se zbog volumena i/ili mase mora posebno prikupljati. Glomazni otpad iz kućanstva čine namještaj, stolice, plinski kućanski aparati, madraci, kupaonska oprema, kuhinjska oprema, te ostali glomazni otpad. Veliki dio glomaznog otpada čine vrijedne sirovine koje, ukoliko se izdvoje, predstavljaju vrijednu sirovinu za oporabu. ODLAŽE SE na reciklažnom dvorištu i putem usluge odvoza prema Kalendaru odvoza. Odvoz možete naručiti telefonom, Zahtjev za odvoz glomaznog otpada ili ispunjavanjem kupona koji se nalazi na str.22 u brošuri Upute za pravilno postupanje s otpadom 2021. Glomazni otpad, Komunalno Križevci
Za proizvodnju staklene ambalaže koriste se velike količine energije i prirodnih sirovina – kvarcnog pijeska, vapnenca i sode. Otpadno staklo ima mogućnost potpunog recikliranja bezbroj puta, te je stoga jedan od prioritetnih materijala kod odvojenog prikupljanja. ODLAŽE SE u spremnike za staklo u sklopu zelenih otoka i na reciklažnom dvorištu. Staklena ambalaža

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!