03/01/24

ODVOZ BOŽIĆNIH DRVACA

Sakupljanje i odvoz božićnih drvaca na užem području grada Križevaca organizirano će se provoditi u periodu od 8.–12.1.2024. godine od 7 sati ujutro prema redovnom rasporedu odvoza miješanog komunalnog otpada. Božićna drvca odložite na dostupno mjesto pored svojih spremnika za otpad.