Termini ukopa | Komunalno poduzeće d.o.o.

Termini ukopa

GROBLJE POKOJNIK DATUM DAN SATI
Jelka Puljević stara 94 god. . . .
Zdenka Švec, stara 76 god. . . .
Ivan Gric, star 74 god. . . .
Marijan Pepelnik, star 77 god. . . .
Janica Heluk, stara 88 god. . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .