Termini ukopa | Komunalno poduzeće d.o.o.

Termini ukopa

GROBLJE POKOJNIK DATUM DAN SATI
 

Gradsko groblje Križevci

 

 

Božidar Juri, star 74 god.

 

 

06.12.2019.

 

 

petak

 

 

14,15

 

Mjesno groblje Majurec Marija Knežević, stara 92 god. 09.12.2019. ponedjeljak 13,00
Mjesno groblje Carevdar nema ukopa . . .
Mjesno groblje Mali Potočec nema ukopa . . .
Mjesno groblje Osijek Vojakovački nema ukopa . . .
Mjesno groblje Glogovnica nema ukopa . . .
Mjesno groblje Ruševac nema ukopa . . .
Mjesno groblje Đurđic nema ukopa . . .
Mjesno groblje Mali Raven nema ukopa . . .
Mjesno groblje Erdovec nema ukopa . . .