Termini Ukopa | Komunalno poduzeće d.o.o.

Termini Ukopa

Termini Ukopa

Raspored sprovoda i ispraćaja

GROBLJE POKOJNIK DATUM DAN VRIJEME
Gradsko groblje Križevci Vilim Puškar, star 65 god. 13.07.2020. ponedjeljak 14,00
Mjesno groblje Carevdar nema ukopa . . .
Mjesno groblje Erdovec nema ukopa . . .
Mjesno groblje Novi Bošnjani nema ukopa . . .
Mjesno groblje Majurec nema ukopa . . .
Mjesno groblje Mali Potočec nema ukopa . . .
Mjesno groblje Mali Raven nema ukopa . . .
Mjesno groblje Poljana Križevačka nema ukopa . . .
Mjesno groblje Velike Sesvete nema ukopa . . .
Mjesno groblje Vojakovac nema ukopa . . .
Pročitaj više...