groblje: Mjesno groblje Carevdar

Mjesno groblje Carevdar

Rudolf Dološćak, star 85 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 18.03.2024. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Carevdar

Željko Grbolja, star 59 god.

Ispraćaj će se održati u srijedu 13.03.2024. godine u 14,00h na Mjesnom groblju Carevdar

Barica Lovreković, stara 80 god.

Ispraćaj će se održati u petak 26.01.2024. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Carevdar

Marija Kranjčević, stara 84 god.

Ispraćaj će se održati u srijedu 24.01.2024. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Carevdar

Nikola Blažević, star 82 god.

Ispraćaj će se održati u četvrtak 28.12.2023. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Carevdar

Miroslav Kaić, star 49 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 20.11.2023. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Carevdar

Željka Kuzminski, stara 62 god.

Ispraćaj će se održati u utorak 07.11.2023. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Carevdar

Anđelka Lovreković, stara 88 god.

Ispraćaj će se održati u petak 06.10.2023. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Carevdar

Dragan Samoščanec, star 79 god.

Ispraćaj će se održati u utorak 18.07.2023. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Carevdar

Mande Grgić, stara 73 god.

Ispraćaj će se održati u srijedu 12.07.2023. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Carevdar