+385 48 720 915   info@komunalno.hr

groblje: Mjesno groblje Apatovec

Mjesno groblje Apatovec

Vjekoslava Petrlić, stara 82 god.

Ispraćaj će se održati u petak 18.02.2022. godine u 13,00h na Mjesnom groblju Apatovec

Slavica Magdić, stara 85 god.

Ispraćaj će se održati u četvrtak 30.12.2021. godine u 12,00h na Mjesnom groblju Apatovec

Darinka Bradić, stara 47 god.

Ispraćaj će se održati u četvrtak 09.12.2021. godine u 12,30h na Mjesnom groblju Apatovec

Katica Hajduković, stara 84 god.

Ispraćaj će se održati u utorak 07.12.2021. godine u 13,00h na Mjesnom groblju Apatovec

Slavko Kamenarić, star 71 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 22.11.2021. godine u 13,00h na Mjesnom groblju Apatovec.

Ivka Pavišić

Ispraćaj će se održati 01.10.2021. na mjesnom groblju u Apatovcu.

Anka Topolko

Ispraćaj će se održati 12.01.2021. na mjesnom groblju Apatovec.

Draga Pavišić

Ispraćaj će se održati 10.08.2021. na mjesnom groblju Apatovec.