+385 48 720 915   info@komunalno.hr

groblje: Mjesno groblje Sveta Helena

Mjesno groblje Sveta Helena

Zlatica Kostibol, stara 91 god.

Ispraćaj će se održati u četvrtak 04.05.2023. godine u 12,00h na Mjesnom groblju Sveta Helena

Stjepan Švagelj, star 70 god.

Ispraćaj će se održati u petak 24.02.2023. godine u 13,00h na Mjesnom groblju Sveta Helena

Viktorija Švagelj, stara 89 god.

Ispraćaj će se održati u petak 17.02.2023. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Sveta Helena

Branko Kamenarić, star 71 god.

Ispraćaj će se održati u srijedu 28.12.2022. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Sveta Helena

Anđelka Stručić, stara 94 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 07.11.2022. godine u 14,00h na Mjesnom groblju Sveta Helena

Ivan Jerele, star 76 god.

Ispraćaj će se održati u srijedu 28.09.2022. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Sveta Helena

Ivan Šimunčić, star 73 god.

Ispraćaj će se održati u utorak 20.09.2022. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Sv.Helena

Zdenko Marenčić, star 37 god.

Ispraćaj će se održati u četvrtak 11.08.2022. godine u 14,00 h na Mjesnom groblju Sveta Helena.

Marijan Masnec, star 56 god.

Ispraćaj će se održati u srijeda 10.08.2022. godine u 13,30 h na Mjesnom groblju Sveta Helena.

Stjepan Stručić, star 82 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 08.08.2022. godine u 13,30 h na Mjesnom groblju Sveta Helena.