+385 48 720 915   info@komunalno.hr

groblje: Mjesno groblje Majurec

Mjesno groblje Majurec

Rudolf Ptujec, star 76 god.

Ispraćaj će se održati u utorak 07.12.2021. godine u 12,30h na Mjesnom groblju Majurec

Antun Gole, star 67 god.

Ispraćaj će se održati u utorak 09.11.2021. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Majurec.

Zdravko Beljak, star 73 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 08.11.2021. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Majurec.

Slavko Krsnik, star 90 god.

Ispraćaj će se održati 02.11.2021. u 14,00h na Mjesnom groblju u Majurcu.

Mato Bašlin

Ispraćaj će se održati 03.05.2021. na mjesnom groblju Majurec.

Marica Šikić

Ispraćaj će se održati 16.02.2021. na mjesnom groblju Majurec.

Božena Horvat

Ispraćaj će se održati 09.11.2020. na mjesnom groblju Majurec.

Dragutin Martinčević

Ispraćaj će se održati 26.10.2020. na mjesnom groblju Majurec.