groblje: Mjesno groblje Majurec

Mjesno groblje Majurec

Pavica Špehar, stara 88 god.

Ispraćaj će se održati u petak 23.06.2023. godine u 13,00h na Mjesnom groblju Majurec.

Mato Malačić, star 74 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 16.01.2023. godine u 14,00h na Mjesnom groblju Majurec

Ivica Berend, star 47 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 28.11.2022. godine u 14,00h na Mjesnom groblju Majurec

Barica Knežević, stara 55 god.

Ispraćaj će se održati u petak 11.03.2022. godine u 14,00h na Mjesnom groblju Majurec

Josipa Ščetarić, stara 54 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 14.02.2022. godine u 14,00h na Mjesnom groblju Majurec

Đuro Knezić, star 84 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 31.01.2022. godine u 13,00h na Mjesnom groblju Majurec

Davor Buzina, star 43 god.

Ispraćaj će se održati u utorak 28.12.2021. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Majurec

Rudolf Ptujec, star 76 god.

Ispraćaj će se održati u utorak 07.12.2021. godine u 12,30h na Mjesnom groblju Majurec

Antun Gole, star 67 god.

Ispraćaj će se održati u utorak 09.11.2021. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Majurec.

Zdravko Beljak, star 73 god.

Ispraćaj će se održati u ponedjeljak 08.11.2021. godine u 13,30h na Mjesnom groblju Majurec.

  • 1
  • 2