Održivo gospodarenje otpadom

Hijerarhija otpada

Hijerarhija otpada

Gospodarenje otpadom provodi se na način kojim se ne ugrožava voda, zrak, tlo, biljke ili životinje, ne uzrokuju neugodnosti u pogledu buke ili neugodnih mirisa i koji je bez štetnih utjecaja na krajolik ili mjesta od posebnog interesa.

SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA

PRIPREMA ZA PONOVNU UPORABU

RECIKLIRANJE

OPORABA

ODLAGANJE

Izvor: www.fzoeu.hr

I ja recikliram papir!

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!