EduKom zanimljivosti

Globalni sustav otpada

Hrana i zelenilo
44%
Papir i karton
17%
Metal
4%
Staklo
5%
Plastika
Web dizajner 12%
Guma i koža
2%
Drvo
2%
Ostalo
14%

Komunalni otpad u Hrvatskoj

Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iz 2019. godine, evidentno je da se nastavlja trend porasta količina nastalog komunalnog otpada u Hrvatskoj. U 2018. godini u Hrvatskoj je proizvedeno ukupno 1,768.411 tona komunalnog otpada, što odgovara vrijednosti od 432 kg po stanovniku. Riječ je o rastu od 3% u odnosu na količinu proizvedenu u 2017. godini. Na žalost, rast je nastavljen. 2019. godine, po stanovniku je u Republici Hrvatskoj proizvedeno 444 kg otpada! 2% više u odnosu na ukupnu količinu iz 2018. godine. 

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, provodi aktivnosti usmjerene educiranju i informiranju građana o odgovornom postupanju s otpadom, podizanja svijesti o potrebi osobnog doprinosa i važnoj ulozi svakog pojedinca u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

U službi očuvanja okoliša!

HAOP projekt Analiza sastava komun.otpada u RH
Izvor: HAOP, projekt: „Izrada jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, određivanje prosječnog sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i projekcija količina komunalnog otpada“
 • Svake se godine baci 1,3 milijarde tona hrane. Hranom koja je završila u smeću u Sjedinjenim Državama i Europi moglo se tri puta nahraniti cijeli svijet.
 • Svake godine u oceane se baci oko 45 tisuća tona plastičnog otpada. Jedna od posljedica je i milijun ubijenih morskih ptica i sto tisuća morskih sisavaca.
 • Količina proizvedenog otpada utrostručila se od 1960. godine.
 • Recikliranje 100 limenki može osvijetliti spavaću sobu dva tjedna.
 • Svake godine baci se 2,12 milijardi tona otpada.
 • Kada bi sav taj otpad utovarili na kamione, napravili bi 24 prstena oko zemlje.
 • Svake sekunde u svijetu se baci više od 50 tona kućnog otpada. Do 2030 taj će se broj udvostručiti!
 • Do 90% svjetskog elektroničkog otpada, u vrijednosti od gotovo 19 milijardi dolara, svake se odbaci ili se njime ilegalno trguje.
 • 99% stvari koje kupimo završi u smeću u roku 6 mjeseci.
 • Kada su u Irskoj počeli naplaćivati plastične vrećice 15 centi, potrošnja vrećica pala je 90 posto.
 • Prosječno svaki čovjek na svijetu godišnje proizvede više od sedam kilograma električnog i elektroničkog otpada.
 • U svijetu se u 2019. godini odbacilo 53,6 milijuna tona električnog i elektroničkog otpada što predstavlja porast od 21 posto u pet godina.

Jeste li znali?

 • Da su Sumerani 5000 godina pr. Kr. izrađivali od biljke papirus proizvod sličan papiru!
 • Da se od 1950. do 2000. godine u razvijenim zemljama potrošnja papira povećala za čak 10 puta!
 • Da se recikliranjem 1 tone papira:
  • štedi 3,5 m³ drvne građe, tj. 10 mladih stabala
  • uštedi 30.000 – 60.000 litara vode
  • smanjuje onečišćenje zraka za 95%
  • štedi 40% energije potrebne za proizvodnju papira.
 • Da je plastika otkrivena u 19 stoljeću, te je tako najmlađi ambalažni materijal!
 • Da ukupna svjetska proizvodnja plastike prelazi 180 milijuna tona!
 • Da se 4% godišnje proizvodnje sirove nafte u svijetu koristi za proizvodnju plastike!
 • Da se recikliranjem 5 PET boca od 2 litre dobiva dovoljno plastičnog materijala za proizvodnju jedne skijaške jakne!
 • Da se plastične boce razgrađuju od 100 do 1000 godina!
 • Da su prvi proizvodi od stakla, egipatske staklene perle, proizvedene prije 6000 godina!
 • Da se u svijetu dnevno proizvede 100 milijuna staklenih boca, a godišnje bacamo 6 milijardi boca i čaša.
 • Da se staklo može reciklirati gotovo neograničen broj puta!
 • Da energijom koju uštedimo recikliranjem jedne boce, žarulja od 100 W može svijetliti 4 sata!
 • Da se staklene boce razgrađuju 4000 godina!

Imajte na umu!

Pogledajte koje je vrijeme potrebno da se razgrade pojedine vrste otpada! 

 • Aluminijske limenke razgrade se za 1 do 100 godina.
 • Plastični upaljači razgrade se za 100 godina.
 • Plastične boce razgrade se za 100 do 1000 godina.
 • Papirnati rupčići razgrade se za 3 mjeseca.
 • Opušak cigarete bez filtera se razgradi za 3 mjeseca.
 • Filter cigarete se razgradi za 1 do 2 godine.
 • Guma za žvakanje se razgradi za 5 godina.
 • Staklene boce se razgrade za 4.000 godina.
 • Ogrisci od jabuke se razgrade za 3 – 6 mjeseci.
 • Novine se razgrade za 3 – 12 mjeseci.

Imamo li mi toliko vremena?

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!