Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore | Komunalno poduzeće d.o.o.

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Ulica Drage Grdenića 7 objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja) kako slijedi:

– FAJS d.o.o., Paška 16, Križevci