Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore | Komunalno poduzeće d.o.o.

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Ulica Drage Grdenića 7 objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja).

 

 

Skip to content