Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/2022) Komunalno poduzeće Križevci d.o.o., Cubinec, Donji Cubinec 30A, Križevci objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podugovaratelja). 

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. u službi očuvanja okoliša!