+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Registar ugovora

Registar ugovora Komunalnog poduzeća d.o.o. možete preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!