Registar ugovora

Registar ugovora Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. možete preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. u službi očuvanja okoliša!