Autor: Administrator

NABAVLJENA NOVA ELEKTRIČNA ČISTILICA

Ispred upravne zgrade Komunalnog poduzeća d.o.o. u Cubincu izvršena je primopredaja cestovne električne čistilice Rasco Lynx Charge. Čistilica je nabavljena sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vrijednosti 55.478,13 €. Ovim strojem osigurava se rad na čišćenju ulica i trgova bez štetnih emisija u okoliš, te se istovremeno smanjuju troškovi održavanja. Primopredaji su…

Obavijest o tretiranju ukrasnog bilja

U Križevcima, 24. 07. 2023. Od 26.07.2023. do 28.07.2023. u vremenu od 06:00 do 14:00 sati, djelatnici Komunalnog poduzeća d.o.o., provodit će zaštitu ukrasno bilja (prskanje ruža) protiv bolesti na javnim zelenim površinama u gradu Križevcima. Tretiranje će se obavljati sa pripravkom DOMARK 40 ME (0,10 l/ha). U slučaju lošeg vremena tretiranje će se odgoditi…

Obavijest o tretiranju korova

Od 24.07.2023. do 26.07.2023. u vremenu od 16:00 do 20:00 sati, djelatnici Komunalnog poduzeća d.o.o., tretirati će korov u prostoru Reciklažnog dvorišta, kao i drugim okolnim parcelama u vlasništvu Komunalnog poduzeća d.o.o. u Cubincu. Tretiranje će se obavljati sa pripravkom SINGLIF 360 SL (6 l/ha). U slučaju lošeg vremena tretiranje se prosljeđuje na sljedeći dan….

Obavijest o tretiranju korova

Od 20.07.2023. do 22.07.2023. u vremenu od 20:00 do 22:00 sata, djelatnici Komunalnog poduzeća d.o.o., tretirat će korov na prilaznim putevima i stazama na Gradskom groblju, kao i određenim neuređenim površinama u rubnim dijelovima groblja, isključivo zbog pojave invazivnih višegodišnjih korova te u svrhu sprječavanja njihovog širenja u okolišu. Tretiranje će se obavljati sa pripravkom…

Obavijest o tretiranju korova

U Križevcima, 7. 07. 2023. Od 11.07.2023. do 14. 07.2023. u vremenu od 6:00 do 14:00 sati djelatnici Komunalnog poduzeća d.o.o., tretirat će korov na neuređenim zelenim površinama – dionice iskopa Aglomeracije u Gundulićevoj ulici i Ulici Matije Gupca, kako bi spriječili širenje invazivnih korova. Tretiranje će se obavljati sa pripravkom SINGLIF 360 SL (7…

Obavijest o tretiranju korova

U Križevcima, 29. 06. 2023. Od 4.07.2023. do 7. 07.2023. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati, djelatnici Komunalnog poduzeća d.o.o., tretirat će korov na neuređenim zelenim površinama (dionice iskopa Aglomeracije) u Ulici kralja Tomislava, kako bi spriječili širenje invazivnih korova. Tretiranje će se obavljati sa pripravkom SINGLIF 360 SL (7,5 l/ha). U slučaju lošeg…

OBAVIJEST – radno vrijeme Gradskog groblja

Obavještavamo građane da će Gradsko groblje biti otvoreno od 7,00 – 20,00 sati u periodu od 01.04. do 30.10. i od 7,00 – 18,00 sati u periodu od 02.11. do 31.03. Izvan navedenog vremena ulazi na groblje biti će zaključani.

Javni natječaj za prodaju osnovnog sredstva KOMPAKTOR BENATI

Komunalno poduzeće d.o.o. raspisuje Javni natječaj za prodaju osnovnog sredstva KOMPAKTOR BENATI  Odluka o poništenju Javni natječaj

Obavijest o tretiranju korova

Obavijest o tretiranju korova Od 9.05.2023. do 11.05.2023. u vremenu od 9:00 do 14:00 sati djelatnici Komunalnog poduzeća d.o.o., tretirat će korov na prilaznim putevima i stazama na Gradskom groblju, kao i određenim javnim površinama u grada Križevaca, gdje se pojavljuje korov po opločnicima pješačke zone i rubovima prometnica. Tretiranje će se obavljati sa pripravkom…