15/02/19

Podjela posuda za BIOOTPAD

Komunalno poduzeće d.o.o. započelo je s podjelom posuda za sakupljanje biootpada korisnicima koji su se putem Izjave izjasnili da će biootpad predavati Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci.

U posude za biootpad (smeđi poklopac), odlagat će se kuhinjski otpad (razni ostaci od pripreme hrane, ostaci voća i povrća, listovi salate, blitve i sl., ljuske jaja, talog kave, vrećice čaja), vrtni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, kora drveta, piljevina, borove iglice), te ohlađeni pepeo.

Sakupljanje i odvoz posuda za biootpad započet će u svibnju prema rasporedu danom u Uputama za odlaganje otpada i Kalendaru otpada za 2019. godinu, koje su korisnici dobili na svoje kućne adrese.

U službi očuvanja okoliša, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci