+385 48 720 915   info@komunalno.hr
1 veljače, 2019

Sastanci sa stanarima stambenih zgrada

U cilju opravdanog zadovoljstva korisnika, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, provodi sastanke s predstavnicima stanara stambenih zgrada.
Cilj sastanaka je prikupiti podatke o specifičnosti stambene zgrade, racionalizirati spremnik za otpad u skladu sa stvarnim potrebama, a sve kako bi cijena usluga odvoza otpada bila što povoljnija za same stanare. U sklopu sastanaka predstavnike stanara informira se o svim novinama, izazovima i promjenama u gospodarenju otpadom koje će započeti početkom svibnja, kako bi korisnici te promjene dočekali spremni.

Naime, zbog Zakona o gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju otpadom, Komunalno poduzeće mora promijeniti dosadašnji sustav naplate miješanog otpada iz kućanstva. Uvodi se fiksni dio računa koji će se plaćati tijekom cijele godine i varijabilni dio računa koji će ovisiti o tome koliko će se puta predati kanta na odvoz.

Novitet je svakako odvoz biootpada, jer do sada građani Križevaca nisu na ovaj način odvajali otpad, a povećat će se i odvoz reciklabilnog otpada. Sve ove promjene uvjetuju i određene promjene u poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, kao i nabavu vozila za sakupljanje biootpada, dodatne prikolice za prijevoz biootpada do kompostane, posuda za sakupljanje biootpada, elektroničkog sustava naplate odvoza otpada po stvarno preuzetoj količini, sustav evidencije svakog korisnika, proširenje sortirnice otpada, te zapošljavanje dodatnih djelatnika na sakupljanju i obradi otpada.

U službi očuvanja okoliša, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci