+385 48 720 915   info@komunalno.hr
13 ožujka, 2019

RASPORED ODVOZA GRANJA ZA 2019.

DROBLJENJE I ODVOZ GRANJA – vrijedi samo za uži dio grada Križevaca.

Besplatna usluga drobljenja i odvoza granja nastalog isključivo orezivanjem voćaka, vršit će se pomoću mobilne drobilice za drvenu masu.

Navedeni otpad potrebno je privući uz rub parcele pokraj ceste, najkasnije do 7 sati prema rasporedu.

NAPOMENA:

Otpad od orezivanja živice, cvijeća, raznog grmlja, čempresa i borova NEĆE se preuzimati!

U službi očuvanja okoliša, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci