+385 48 720 915   info@komunalno.hr
24 rujna, 2018

OBAVIJEST građanima Općine Kalnik

Mobilno reciklažno dvorište Komunalnog poduzeća d.o.o. nalazit će se na sljedećim lokacijama:

25. i 26.9.2018. – Kalnik (kod groblja)
27. i 28.9.2018. – Kamešnica (kod društvenog doma)