24/09/18

OBAVIJEST građanima Općine Kalnik

Mobilno reciklažno dvorište Komunalnog poduzeća d.o.o. nalazit će se na sljedećim lokacijama:

25. i 26.9.2018. – Kalnik (kod groblja)
27. i 28.9.2018. – Kamešnica (kod društvenog doma)