17/09/18

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA

poziv za dostavu ponude_osig

odluka o poništenju