28/09/18

OBAVIJEST građanima Općine Sveti Ivan Žabno

Mobilno reciklažno dvorište Komunalnog poduzeća d.o.o. nalazit će se na sljedećim lokacijama:

2. – 3.10.2018. – Sveti Ivan Žabno (na sajmištu)
4. – 5.10.2018. – Cirkvena (centar)
10. – 11.10.2018. – Hrsovo (kod kapelice)
12. -15.10.2018. – Ladinec (kod doma)
16.- 17.10.2018. – Cepidlak (kod vatrogasnog doma)
18.- 19.10.2018. – Sveti Petar Čvrstec (centar)
20.- 21.10.2018. – Trema (kod Poljocentra)

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu bez naknade odložiti sljedeće vrste otpada: