Sjednice Skupštine društva | Komunalno poduzeće d.o.o.

Sjednice Skupštine društva

Dana 28.06.2021. godine u prostorijama društva u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Izbor predsjednika Skupštine Društva – usvojeno
4. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 16. travnja 2021. godine – usvojeno
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
6. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja – usvojeno
7. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Društva – usvojeno
8. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
9. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2020. godinu – usvojeno
10. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2020. godinu – usvojeno
11. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu – usvojeno
12. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu – usvojeno
13. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu – usvojeno
14. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu – usvojeno
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru društva za prodaju radnog stroja Mercedes Unimog 1650 – usvojeno
16. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 28.06.2021. godine

 

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv

 

Dana 16.04.2021. godine u prostorijama društva u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 16,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 9. 3. 2021. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora o izdavanju garancije sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 16.04.2021. godine

 

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv

 

Dana 09.03.2021. godine u prostorijama društva u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 8,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. prosinca 2020. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli dijelova upravne zgrade u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima Državnom arhivu u Križevcima za obavljanje arhivske djelatnosti – usvojeno
5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima – usvojeno
6. Razmatranje Godišnjeg izvještaja izvršenja Strateškog plana za 2020. godinu i donošenje Odluke – usvojeno
7. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno
8. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 09.03.2021. godine

 

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv

Dopuna dnevnog reda za sjednicu Skupštine Komunalnog poduzeća d.o.o

 

Dana 21.12.2020. godine u prostorijama društva u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 14,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 8. prosinca 2020. godine – usvojeno
4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2021. godinu – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva te pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 21.12.2020. godine

 

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv

 

Dana 08.12.2020. godine u prostorijama društva – dvorana u polukatu, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 11,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 1. rujna 2020. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o dodijeli dijelova upravne zgrade u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima Državnom arhivu u Križevcima za obavljanje arhivske djelatnosti – usvojeno
5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Komunalnog poduzeća d.o.o., Križevci za 2019. godinu – usvojeno
6. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu (3. Izmjene i dopune) – usvojeno
7. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva i pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 08.12.2020. godine

 

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv

 

Dana 1. 9. 2020. godine u poslovnoj prostoriji u prizemlju Upravne zgrade u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 9,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 8. srpnja 2020. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci- pročišćeni tekst – usvojeno
5. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja – usvojeno
6. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu (2. Izmjene i dopune) – usvojeno
7. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva i pitanja i prijedlozi – donesena Odluka o određivanju početne cijene prodaje stambene zgrade – kuće i građevinskog zemljišta u Malom Potočecu

Odluke Skupštine Društva 01.09.2020. godine

 

Poziv na sjednicu Skupštine trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv

Izmjena poziva

 

Dana 8. 7. 2020. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 8,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. travnja 2020. godine – usvojeno
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2019. godinu – usvojeno
6. Podnošenje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno
7. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu – usvojeno
8. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu – usvojeno
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu – usvojeno
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu – usvojeno
11. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu – usvojeno
12. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva – donesena Odluka o određivanju početne cijene prodaje stambene zgrade – kuće i građevinskog zemljišta u Malom Potočecu
13. Pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 08.07.2020. godine

 

Dana 27. 4. 2020. godine u prostorijama društva – dvorana u polukatu, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. ožujka 2020. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o plaćanju zakupnine za poslovne prostore u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
6. Pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 27.04.2020. godine

 

Dana 12. 3. 2020. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 9,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 11. veljače 2020. godine  – usvojeno
 4. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
 5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno
 6. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
 7. Pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 12.03.2020. godine

 

Dana 11. 2. 2020. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 8,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 18. 12. 2019. godine – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva – Direktoru za izdavanje zadužnice koja će služiti kao jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora „Križevci“ – usvojeno
 5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja izvršenja Strateškog plana za 2019. godinu i donošenje Odluke – usvojeno
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. i GRAD-KOM- om d.o.o. i izdavanju Zadužnice – usvojeno
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno
 8. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
 9. Pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 11.02.2020. godine

 

Dana 18. 12. 2019. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 7,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 12. 11. 2019. godine – usvojeno
 4. Donošenje 3. Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno
 5. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2020. godinu – usvojeno
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja prilikom slijedećeg imenovanja Uprave Društva – direktora -usvojeno
 7. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir revizora konsolidiranih financijskih izvješća za 2020. godinu i nadalje – usvojeno
 8. Rasprava o cijeni zakupa poslovnog prostora u Ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima – usvojeno
 9. Rasprava o cijeni prodaje stambene zgrade – kuće i građevinskog zemljišta u Malom Potočecu – usvojeno
 10. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
 11. Pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 18.12.2019. godine

 

Dana 12. 11. 2019. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 7,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. rujna 2019. godine – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru društva za izdavanje bankarske garancije u postupku ishođenja dozvole za sakupljanje i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest – usvojeno
 5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
 6. Pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 12.11.2019. godine

 

Dana 27. 9. 2019. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 7,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
 3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 19. lipnja 2019. godine – usvojeno
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju parka na nekretnini u vlasništvu Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
 5. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2019. godinu – usvojeno
 6. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno
 7. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
 8. Pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 27.9.2019. godine

 

Dana 19. 6. 2019. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 30. siječnja 2019. godine – usvojeno
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2018. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2018. godinu – usvojeno
6. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu – usvojeno
7. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu – usvojeno
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu – usvojeno
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu – usvojeno
10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno
11. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
12. Pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 19.6.2019. godine

 


Dana 30. 1. 2019. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 7,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. prosinca 2018. godine – usvojeno
4. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno
5. Donošenje Strateškog plana Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje od 2019. do 2022. godine – usvojeno
6. Donošenje Odluke o kriterijima i pravilima za izbor članova Nadzornog odbora – usvojeno
7. Donošenje Pravila za upravljanje sukobom interesa članova Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru društva za izdavanje zadužnice u postupku nabave novog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada putem financijskog leasinga – usvojeno
9. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
10. Pitanja i prijedlozi

Odluke Skupštine Društva 30.1.2019. godine

 


Dana 21. 12. 2018. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 7,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 30. listopada 2018. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju knjigovodstvenog usklađenja Plana podjele odvajanjem sa osnivanjem Vodnih usluga d.o.o. u međurazdoblju od donošenja Odluke o podjeli do dana upisa podjele u sudski registar – usvojeno
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2018. godinu – usvojeno
6. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu – usvojeno
7. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije
8. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
9. Pitanja i prijedlozi


Dana 30. 10. 2018. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 7,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 27. lipnja 2018. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o provođenju radnji prema očitovanju ovlaštenog poreznog savjetnika – usvojeno
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
7. Pitanja i prijedlozi


Dana 27. 6. 2018. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 10,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 6. ožujka 2018. godine – usvojeno
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2017. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
5. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2017. godinu – usvojeno
6. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama – usvojeno
7. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2017. godinu – usvojeno
8. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu – usvojeno
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu –
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu – usvojeno
11. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
12. Donošenje Izmjena i dopuna Program rada i plana razvoja Društva za 2018. godinu – usvojeno
13. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
14. Pitanja i prijedlozi


Dana 6. 3. 2018. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 8,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 20. prosinca 2017. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o broju članova Uprave Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
5. Opoziv direktora radi isteka mandata – usvojeno
6. Imenovanje direktora – usvojeno
7. Donošenje Programa rada i plana razvoja društva za 2018. godinu – usvojeno
8. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora – usvojeno
9. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva – usvojeno
10. Pitanja i prijedlozi


Dana 20. 12. 2017. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s početkom u 8,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 1. prosinca 2017. godine – usvojeno
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci- pročišćeni tekst – usvojeno
5. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja društva za 2017. godinu – usvojeno
7. Donošenje Programa rada i planom razvoja društva za 2018. godinu – usvojeno
8.   Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu – usvojeno
9.   Donošenje odluka o raspolaganju nekretninama – usvojeno
10.  Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
11.  Pitanja i prijedlozi


Dana 1. 12. 2017. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s početkom u 7,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojen sa dopunom u točki 5.
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. lipnja 2017. godine – usvojeno
4.   Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
5.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. i GRAD-KOM- om d.o.o. i izdavanju Zadužnice na iznos od 1.500.000,00 kuna – usvojeno


Dana 21. lipnja 2017. godine u prostorijama društva- u Izdvojenom pogonu Komunalnog poduzeća d.o.o. u Cubincu 30a održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s početkom u 8:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Izbor predsjednika Skupštine društva – usvojeno
4. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 19. prosinca 2016. godine – usvojeno
5. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2016. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
6. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2016. godinu – usvojeno
7. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama – usvojeno
8. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu – usvojeno
9. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu – usvojeno
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu – usvojeno
11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu – usvojeno
12. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
13. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
14. Pitanja i prijedlozi

Dana 19. prosinca 2016. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s početkom u 8:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
2. Potvrda zapisnika sa Sjednice održane 14.06.2016. godine – usvojeno
3. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2017. godinu – usvojeno
4. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
6. Pitanja i prijedlozi


Dana 14. lipnja 2016. godine u prostorijama društva-ured direktora ,Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s početkom u 8:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda-usvojeno
3. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2015. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti-usvojeno
4. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2015. Godinu-usvojeno
5. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama-usvojeno
6. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2015. Godinu- usvojeno
7. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2015. Godinu – usvojeno
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. Godinu – usvojeno
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. Godinu – usvojeno
10. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – usvojeno
11. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
12. Pitanja i prijedlozi


Dana 8. ožujka 2016. godine članovi skupštine društva su pisanim putem dali suglasnost na Odluku o izboru člana nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o.


Dana 16. prosinca 2015. godine u prostorijama društva-ured direktora ,Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s početkom u 8:00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2016. godinu-usvojeno,
2. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2015usvojeno. godinu-,
3. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva.


Dana 29. lipnja 2015. godine u prostorijama društva-ured direktora ,Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s početkom u 10:30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanja broja prisutnih članova Društva,
2. Usvajanje dnevnog reda-usvojeno,
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 2. 6. 2015. godine -usvojeno,
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2014. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti,-usvojeno,
5. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala-usvojeno,
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva-usvojeno,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
8. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2014. godinu,-usvojeno,
9. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2014. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama,-usvojeno,
10. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2014. godinu,- usvojeno,
11. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu,- usvojeno,
12. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu,- usvojeno,
13. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu,- usvojeno,
14. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva,
15. Pitanja i prijedlozi.


Dana 2.6.2015. godine u prostorijama društva-ured direktora ,Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s početkom u 8:00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva,
2. Usvajanje dnevnog reda,
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Društva-usvojeno,
4. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 23. 2. 2015. godine-usvojeno,
5. Rasprava o prijedlogu vansudske nagodbe u sporu Komunalnog poduzeća d.o.o., Križevci i Općine Kalnik,-usvojeno,
6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – usvojeno,
7. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva,
8. Pitanja i prijedlozi.


Dana 23. 2. 2015. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 10:30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Rasprava o poslovanju trgovačkog društva GRAD-KOM d.o.o. i donošenje Zaključka,
2. Rasprava o obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
3. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
4. Pitanja i prijedlozi


Dana 22. 12. 2014. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 10:30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Izmjena i dopuna Programa rada i plana razvoja Društva za 2014. godinu – usvojeno,
2. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2015. godinu – usvojeno,
3. Odabir revizora za konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu – usvojeno,
4. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva,
5. Pitanja i prijedlozi


Dana 23. 6. 2014. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 10:00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Podnošenje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2013. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala – usvojeno
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
4. Podnošenje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2013. godinu – usvojeno
5. Podnošenje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2013. godinu – usvojeno
6. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu – usvojeno
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu – usvojeno
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu – usvojeno
9. Izbor člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
10. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
11. Pitanja i prijedlozi


Dana 14. 3. 2014. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 8:00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
3. Imenovanje direktora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
4. Izbor članova Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
5. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
7. Pitanja i prijedlozi


Dana 8. 1. 2014. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 8:00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Podnošenje Izvješća Uprave o podjeli Društva – usvojeno
3. Podnošenje Izvješća Nadzornog odbora o podjeli Društva – usvojeno
4. Podnošenje Izvješća o obavljenoj reviziji Plana podjele društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s osnivanjem novog društva Vodne usluge d.o.o. Križevci – usvojeno
5. Donošenje Odluke o odobravanju:
5.1. Plana podjele Komunalnog poduzeća d.o.o.
5.2. Zaključne bilance Komunalnog poduzeća d.o.o. sa stanjem na dan 31. 8. 2013.
5.3. Diobene bilance Komunalnog poduzeća d.o.o. sa stanjem na dan 31. 8. 2013.
5.4. Početne bilance Vodnih usluga d.o.o. sa stanjem na dan 1. 9. 2013. i početne bilance Komunalnog poduzeća d.o.o. sa stanjem na dan 1. 9. 2013. – usvojeno
6. Donošenje Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Komunalnog poduzeća d.o.o. – usvojeno
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
8. Donošenje Društvenog ugovora za Vodne usluge d.o.o. – usvojeno
9. Donošenje Odluke o broju članova Uprave Društva Vodne usluge d.o.o. – usvojeno
10. Imenovanje člana Uprave – direktora Vodnih usluga d.o.o. – usvojeno
11. Izbor članova Nadzornog odbora Vodnih usluga d.o.o. – usvojeno
12. Donošenje Odluke o odricanju prava na pobijanje Odluke o podjeli ili pozivanja na ništetnost Odluke o podjeli – nije usvojeno


Dana 19. 12. 2013. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 8:00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Donošenje Programa rada i plana razvoja Društva za 2014. godinu – usvojeno
2. Odabir revizora za Konsolidirana temeljna financijska izvješća za 2013. godinu – usvojeno
3. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
4. Pitanja i prijedlozi


Dana 21. 6. 2013. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci sa početkom u 15:00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Skupštine Društva – usvojeno
2. Razmatranje Godišnjih financijskih izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2012. godinu i donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti – usvojeno
3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala – usvojeno
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst – usvojeno
5. Donošenje Odluke o isplati zadržane dobiti iz razdoblja 2000. – 2011. godine – usvojeno
6. Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2012. godinu – usvojeno
7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2012. godinu – usvojeno
8. Razmatranje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu – usvojeno
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu – usvojeno
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu – usvojeno
11. Informacija o budućim statusnim promjenama tvrtke Komunalno poduzeće d.o.o. radi usklađenja poslovanja sa Zakonom o vodama – po provedenoj raspravi donesen Zaključak o pokretanju pripremnih radnji za provođenje postupka podjele s osnivanjem radi usklađenja sa Zakonom o vodama
12. Informacija o imenovanju člana Nadzornog odbora
13. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
14. Pitanja i prijedlozi


Skip to content