12/01/22

MOBILNA APLIKACIJA Moj otpad

Kako bi se olakšalo praćenje rasporeda odvoza otpada, Komunalno poduzeće d.o.o. uvodi mobilnu aplikaciju Moj otpad koja će korisnike usluge putem njihovih mobilnih telefona (dan prije termina odvoza) obavještavati o odvozu spremnika za otpad.

Osim rasporeda odvoza otpada aplikacija nudi mogućnost pregleda odvoza miješanog komunalnog otpada s točnim datumom i vremenom pražnjenja spremnika kao i barkod putem kojeg je omogućena besplatna predaja korisnog otpada u reciklažno dvorište, Donji Cubinec 30.

Detaljne upute za preuzimanje aplikacije svaki će korisnik dobiti na kućnu adresu tokom ovog mjeseca.