Odlagalište otpada | Komunalno poduzeće d.o.o.

Odlagalište otpada

Post Date: siječanj 22, 2017

Odlagalište otpada

Na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“ odlaže se komunalni i neopasni/inertni otpad s područja Grada Križevaca, općine Sveti Petar Orehovec, općine Gornja Rijeka, te općine Kalnik.
Sanacija odlagališta završena je krajem 2008. godine na način da je stari dio odlagališta saniran i zatvoren, a na novom dijelu izgrađene su dvije kazete za odlaganje otpada na sanitaran način.
Vrijednost navedene investicije iznosila je 7.008.056,81 kn od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao sa 45%, a Grad Križevci sa 55%.
U sklopu odlagališta izgrađena je i kazeta za odlaganje azbestnog otpada koja se sastoji od gline kao donjeg brtvenog sloja debljine 100 cm, gornjeg brtvenog sloja-geomembrana debljine 2,5 mm i zaštitnog sloja geotekstila te zaštitnog drenažnog šljunčanog sloja debljine 30 cm.
Od 1.1.2016. godine odlagalište otpada je zatvoreno za slobodan dovoz miješanog komunalnog otpada građanima, kojima je omogućeno da svoj otpad mogu odvojeno, po vrstama otpada, odložiti na reciklažnom dvorištu.
Slobodan dovoz proizvodnog komunalnog i neopasnog/inertnog otpada dozvoljen je isključivo pravnim osobama.
  • Radno vrijeme odlagališta:
    radnim danom od 7:00 do 15:00 sati
    subotom i nedjeljom zatvoreno

 

Ovako je odlagalište otpada izgledalo prije sanacije…

…a ovako izgleda nakon obavljene sanacije…

kazeta za odlaganje azbestnog otpada