Raspored i kalendar odvoza

Živimo u potrošačkom društvu u kojem se količine otpada  svakodnevno povećavaju. Kako bi štetne posljedice za okoliš sveli na minimum, potrebno je da svatko od nas uloži trud u pravilno gospodarenje otpadom. 

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!