Raspored i kalendar odvoza

Živimo u potrošačkom društvu u kojem se količine otpada  svakodnevno povećavaju. Kako bi štetne posljedice za okoliš sveli na minimum, potrebno je da svatko od nas uloži trud u pravilno gospodarenje otpadom. 

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.  u službi očuvanja okoliša!