ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U GRADU KRIŽEVCIMA

Trg Josipa Juraja Strossmayera 2,308.00
Trg Antuna Nemčića 1,925.00
Ul. I.Z.Dijankovečkog 597.17
Trg Silvija Strahimira Kranjčevića 221.00
Ulica kralja Tomislavova I. dio (do dječjeg igrališta) 1,980.00
Trg svetog Florijana 3,581.96
Ulica Augusta Šenoe 159.76
Park branitelja Hrvatske 3,030.36
Trg Ivana Mažuranića 3,090.00
Rotor – Markovićeva ulica 3,600.00
20,493.25
II-zona
Ulica Mojsija Baltića 507.00
Šetalište Dragutina Novaka 400.10
Ulica Crni Put (dječje igralište) 690.00
Svetokriška ulica 545.01
Ulica Tome Sermagea 210.88
Površine kod Konzuma 452.30
Trg Milutina Mayera 449.34
Potočka ulica do sportske dvorane 1,729.08
Frankopanska ulica 198.19
Tomislavova II. dio ( od Hzz-a do Šumarije) 11,075.00
Dječje igralište u Ulici kralja Tomislava 1,665.20
Zaštićeni parkovi VGU-a 7,531.95
Zaštićeni parkovi škole Vladimira Nazora 14,205.06
Ratarna – Ulica Milislava Demerca 1,915.59
Koprivnička ulica do Ulice Marijana Detonija 2,305.00
Koprivnička  ul. (nastavak od. M. D. do kraja Ul.) 1,657.00
Nehajeva ul. 800.00
Ul. Ljudevita Gaja 1,101.95
Ul. Petra Zrinskog 1,614.84
Obrtnička ulica 1,188.82
Ulica Petra Preradovića 708.00
Ulica kralja Zvonimira 9.05
Paška ulica 846.63
Ulica Ljudevita Vukotinovića 310.40
Ulica biskupa Bazilija Božičkovića 320.65
Bana Josipa Jelačića 1,450.17
Ulica Matije Gupca 7,683.92
Ulica Frana Gundruma 3,132.44
Ulica Slavka Kolara 791.12
Ulica Frana Galovića 2,771.63
Zagrebačka ulica do potoka 4,845.85
Ulica Stanka Miholića 247.00
Ulica Franje Račkoga 5,127.04
Ulica Tadije Smičiklasa 554.87
Ulica branitelja Hrvatske – skver (kod Wooda) 2,089.48
Ulica Ante Starčevića 571.32
Ul. Drage Grdenića 536.08
Ul. Tina Ujevića 36.77
Trg bana Lackovića 3,316.34
Istarska ulica 1,725.86
Ulica branitelja Hrvatske 1,158.98
Ulica Josipa Buturca 991.50
Ulica Alberta Štrige 284.00
Ul. F. Markovića do Trga Svetog Marka (od rotora) 3,418.28
Trg svetog Marka 1,262.01
Ulica Frana Supila 1,529.84
Zelena površina kod Konzuma 452.30
96,413.84
III-zona
Ul. Nikole Tesle (zeleni pojas uz nogostup) 2,784.00
Ulica M. Kipacha 3,003.00
Koruška 740.40
Ulica Ivana Viteza 642.45
Ulica Ive Vojnovića 392.71
Ulica biskupa Julija Drohobeczkoga 439.92
Ulica Vjenceslava  Novaka 1,025.56
Ulica Sidonije Rubido 1,510.26
Ulica Krunoslava Heruca s odvojcima 7,802.00
Tomislavova III. dio (uz nogostup do željezničke stanice) 6,648.00
Zeleni pojas uz nogostup od plinare do željezničke 2,846.00
Park ispred Multimedijalnog centra 3,061.14
Ul. Stjepana Radića 4,539.52
Ulica Antuna Mihanovića 2,241.41
Potočka ulica od sportske dvorane do Ulice Kosovec 1,007.53
Potočka ul. Od Ul. Kosovec do kraja nogostupa 2,598.00
Ulica Nine Vavre 2,500.00
Ulica Ivana Gundulića 8,678.00
Ulica Franje Tuđmana (Park Vojarna) 18,534.00
Iza gradskog stadiona 2,351.57
73,345.47
IV-zona
Ulica Franje Markovića 2/3 14,592.71
Kalnička ulica do mosta 2,694.20
Ulica Brace Hanžeka 812.57
Pušća 1,212.77
Ul. Kralja Tomislava – odvojak 1,531.45
Ul Nine Vavre 1,456.95
Gundulićeva 992.12
Lepušićeva 1,805.25
Karane 1,012.62
Vidikovac 150.55
Vojarna (rubni dijelovi) 9,256.21
UKUPNO: 35,517.40
225,769.95