NAJČEŠĆA PITANJA

U biootpad spadaju:

 • razni ostaci od pripreme hrane
 • ostaci voća i povrća
 • listovi salate, blitve, kelja, krumpira
 • ljuske od jaja
 • talog kave
 • vrećice od čaja
 • ostaci kruha
 • uvelo cvijeće
 • granje
 • otpalo lišće
 • otkos trave i živice
 • kora drveta
 • piljevina
 • borove iglice.

Spremnik za biootpad dodatno se ne naplaćuje, odnosno iznos računa ne ovisi o broju mjesečnih pražnjenja.

Biootpad se ne smije odlagati u vrećicama.

Višak otpada smije se odložiti pored spremnika isključivo u vrećama s logotipom Komunalnog poduzeća koje se mogu kupiti na blagajni poduzeća, Ulica Drage Grdenića 7, Križevci ili na reciklažnom dvorištu, Cubinec 30. Ukoliko se ne nalazi u označenim vrećama, neće se preuzimati.

Ukoliko želite promijeniti volumen spremnika (uzeti manji ili veći), spremnik vratite na reciklažno dvorište, Cubinec 30 gdje će vam se dodijeliti novi spremnik traženog volumena.

Svako nepropisno odlaganje otpada oko spremnika, na javne površine ili na bilo koju površinu koja nije namijenjena za odlaganje otpada predstavlja kršenje komunalnog reda. Kako bi se utvrdilo počinitelja, spriječilo ponavljanje te pristupilo uklanjanju nepropisno odloženog otpada, odmah po uočavanju, komunalni nered treba prijaviti komunalnom redaru jedinice lokalne samouprave na kojoj je nered uočen.

Pelene se odlažu u miješani komunalni otpad (spremnik sa zelenim poklopcem).

Odvajanjem otpada u za to propisane spremnike, količina miješanog komunalnog otpada će se smanjiti. Rezultat toga je manji broj pražnjenja spremnika što će dovesti do smanjenja mjesečnog računa obzirom da varijabilni dio računa ovisi o broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.