Kalendar Sveti Ivan Žabno 2

Sveti Ivan Žabno 2

Trema-Budilovo, Trema-Dvorišće, Trema-Gornje Selo, Trema-Grubiševo, Trema-Medačevo, Trema-Osuđevo, Trema-Prkos, Trema-Vražje Oko, Balogi, Bolteki, Bušići, Carevići, Crlenjaki, Čeredari, Damjani, Ervišci, Ferenčići, Grabrovec, Jakčini, Jambrušići, Kaniža, Kemenovići, Lalići, Plentaji, Purga, Rađe, Rumenjaki, Sveti Petar Čvrstec, Šebi, Škvorci, Štefanci, Štefanci-Ištoki, Vukoslav, Rašćani i Cepidlak.