Kalendar Sveti Ivan Žabno 1

Sveti Ivan Žabno 1

Brezovljani, Predavec Križevački, Škrinjari, Bjelavine, Cvjetna ulica, Habijanci, Kolodvorska ulica, Križevačka ulica, Lanišće, Paromlinska ulica, Šofići, Trg Karla Lukaša, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica braće Radića, Ulica kralja Tomislava, Ulica Republika, Voćarska ulica i Zagrebačka ulica.