Kalendar Grad Križevci 3

Grad Križevci 3

Bana Josipa Jelačića, Brace Hanžeka, Dragutina Renarića, Koprivnička ulica, Ljudevita Gaja, Ljudevita Modeca, Ljudevita Vukotinovića, Marijana Detonija, Milislava Demerca, Mojsija Baltića, Nehajeva ulica, Obrtnička ulica, Petra Zrinskog, Potočka ulica, Ratarna, Stjepana Radića, Svetokriška ulica, Široko Brezje, Trg bana Lackovića, Veliki Potočec, Ulica Franje Tuđmana, Posrednji put.