Kalendar Grad Križevci 2

Grad Križevci 2

Alberta Štrige, Antuna Mihanovića, Branitelja Hrvatske-južni dio, Crni put, Dr. Ferde Kerna, Frana Galovića, Frana Gundruma, Glogovničke bune, Gustava Bohutinskog, Istarska ulica-jug, Josipa Buturca, Josipa Buturca-odvojak ispod Istarske, Karane, Karla Hauslera, Koruška, Kralja Petra Krešimira, Križevčine Donje i Gornje, Krunoslava Heruca, Mirka Bogovića, Nikole Tesle-sjeverni dio, Prigorska ulica-južni dio, Slavka Kolara, Trg sv. Florijana, Vrbovečka ulica, Zagrebačka ulica.