anketa

Anketa o zadovoljstvu kupaca
Anketa o zadovoljstvu kupaca
komunalno.hr

Jeste li zadovoljni uslugama koje pruža Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.?

Čistoća
komunalno.hr

Koliko često imate potrebu za odvozom glomaznog otpada?

Koliko ste zadovoljni sustavom odvoza otpada u gradu Križevci i pripadajućim naseljima?

Zelene javne površine
komunalno.hr

Koliko ste zadovoljni uređenjem zelenih javnih površina u gradu Križevci?

Gradsko groblje Križevci
komunalno.hr

Koliko ste zadovoljni pružanjem pogrebnih usluga Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o.?

Koliko ste zadovoljni ponudom prigodnih aranžmana u cvijećarnici "Mirta" i pruženom uslugom od strane naših djelatnica?

Koliko ste zadovoljni održavanjem Gradskog groblja?

Dimnjačari
komunalno.hr

Koliko ste zadovoljni uslugom naših dimnjačara?

Javna rasvjeta
komunalno.hr

Koliko ste zadovoljni sustavom javen rasvjete u gradu Križevci i općinama Sveti Petar Orehovec i Gornja Rijeka?

Gradska tržnica
Prodaja na otvorenom

Koliko ste zadovoljni održavanjem i uređenjem Gradske tržnice?

Ostalo
komunalno.hr

Jeste li zadovoljni uslužnošću komunalnih djelatnika pri obavljanju poslova komunalne djelatnosti?

Jeste li zadovoljni odnosom nadležnih djelatnika Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. na Vaše zahtjeve, reklamacije i upite?

O uslugama i cijenama komunalne djelatnosti najčešće se informiram:

Koliko ste zadovoljni sa preglednošću službene web stranice Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o., prilikom pretraživanja dodatnih informacija?

Koliko ste zadovoljni sa edukacijskom kampanjom korisnika o gospodarenju otpadom (javne tribine, godišnje edukativne knjižice, Edukom)?