10/08/23

Obavijest o tretiranju korova

U Križevcima, 10. 08. 2023.

Od 16.08.2023. do 19.08.2023. u vremenu od 06:00 do 14:00 sata, djelatnici Komunalnog poduzeća d.o.o., tretirat će korov na prilaznim putevima i stazama na Mjesnim grobljima, kao i određenim neuređenim površinama u rubnim dijelovima groblja, isključivo zbog pojave invazivnih korova te u svrhu sprječavanja njihovog širenja u okoliš.

Tretiranje će se obavljati sa pripravkom SINGLIF 360 SL (6 l/ha). U slučaju lošeg vremena tretiranje se odgađa za sljedeći dan.

Komunalno poduzeće d.o.o.