27/06/23

Komunalno poduzeće d.o.o. raspisuje Javni natječaj za prodaju osnovnog sredstva KOMPAKTOR BENATI

Javni natječaj

Zapisnik s otvaranja ponuda

Odluka o odabiru