+385 48 720 915   info@komunalno.hr
21/04/23

Javni natječaj za prodaju osnovnog sredstva KOMPAKTOR BENATI

Odluka o poništenju javnog natječaja

Komunalno poduzeće d.o.o. raspisuje Javni natječaj za prodaju osnovnog sredstva KOMPAKTOR BENATI

Javni natječaj