21/04/23

Javni natječaj za prodaju osnovnog sredstva KOMPAKTOR BENATI

Komunalno poduzeće d.o.o. raspisuje Javni natječaj za prodaju osnovnog sredstva KOMPAKTOR BENATI

Odluka o poništenju javnog natječaja

Javni natječaj